Pörssitiedotteet

Technopoliksen taloudellinen katsaus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012

TECHNOPOLIS OYJ           PÖRSSITIEDOTE          4.3.2013 klo 13.00

Technopoliksen taloudellinen katsaus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012

Technopolis Oyj on julkaissut suomen- ja englanninkielellä taloudellisen katsauksen 2012, joka sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, sekä erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Nämä löytyvät myös pörssitiedotteen liitteinä ja yhtiön Internet-sivuilta: www.technopolis.fi.

Technopolis Oyj
Keith Silverang
toimitusjohtaja
Puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi


Technopolis_Taloudellinen_katsaus_2012.pdf 
CG_2012_FI.pdf