Lehdistötiedotteet

Technopoliksen kova kasvu jatkuu

Tiedote 21.10.2008

Technopoliksen kova kasvu jatkuu

Yhtiön asema vahva finanssikriisistä huolimatta

Technopolis Oyj:n toiminta kehittyi suotuisasti vuoden 2008 kolmannella
neljänneksellä kansainvälisestä finanssikriisistä huolimatta. Toimitusjohtaja
Keith Silverangin mukaan kriisillä ei ole ollut yhtiöön merkittävää vaikutusta.
Sen liikevaihto ja käyttökate paranivat verrattuna viime vuoden vastaavaan
aikaan ja taloudellinen vuokrausaste säilyi korkealla 96,4 prosentin tasolla.
Merkittävinä tapahtumina katsauskaudella Keith Silverang pitää muun muassa
ensimmäisen teknologiakeskuksen avaamista Helsingin keskustaan Ruoholahteen
sekä kahden laajennushankkeen valmistumista Oulun Kontinkankaalla. 

Vuoden 2008 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Technopoliksen liikevaihto
nousi 53 miljoonaan euroon. Kasvu edellisvuoden vastaavaan lukuun on 28,9
prosenttia. Käyttökate puolestaan kohosi 28,1 miljoonaan euroon. Lisäystä tässä
on 30,2 prosenttia. 

Yhtiön liikevoitto katsauskaudella ilman kiinteistöjen käypien arvojen
muutoksia oli 27,2 miljoonaa euroa kun se edellisvuoden vastaavalla kaudella
oli 21,1 miljoonaa euroa. Huomioiden sijoituskiinteistöjen käypien arvojen
muutokset liikevoitto laski 25,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 30,4
miljoonasta eurosta. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön sääntöihin perustuen
Technopoliksen sijoituskiinteistöt arvostetaan käypään arvoon
neljännesvuosittain. Sijoituskiinteistöjen arvon aleneminen on seurausta
markkinoiden tuottovaatimuksen noususta eikä sillä ole vaikutusta yhtiön
liikevaihtoon käyttökatteeseen tai kassavirtaan. 

Varovaiset arvostusperiaatteet

Toimitusjohtaja Silverang korostaa, että Technopoliksen arvostusperiaatteet
tasevarallisuuden ja etenkin sijoituskiinteistöjen osalta ovat perinteisesti
olleet konservatiivisia ja tulevat olemaan sitä jatkossakin. ”Varsinkin tässä
markkinatilanteessa tämä on meille selkeä vahvuustekijä”, hän huomauttaa.
Silverang painottaa, että Technopoliksen strategiana on saavuttaa kiinteistöjen
pitkäaikaisella omistuksella vuokra- ja palvelutuottoja ja kiinteistöt ovat osa
palvelukonseptia. 

Tulosvaikutteinen käyvän arvon nettomuutos on negatiivinen johtuen markkinoiden
tuottovaatimuksen noususta. Negatiivista tulosvaikutusta on pienentänyt
huomattavasti yhtiön saama arvonnousu hankinnoista ja valmistuneista
kiinteistöistä. Osassa kiinteistöistä myös laskennallista markkinavuokraa on
nostettu vastaamaan paremmin nykyistä markkinavuokratasoa. 

Keskittyminen kustannustehokkuuteen

Silverang korostaa, että Technopolis on vakaalla pohjalla: ”Olemme kuitenkin
ryhtyneet toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on ylläpitää yhtiön
kannattavuutta myös vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa”. Jatkossa yhtiö
aikoo entisestään vahvistaa kykyään kestää mahdollisesti pidempään jatkuvaa
taloudellista alavirettä säilyttäen samalla asiakkaille tarjottavien palvelujen
korkean laadun. 

”Teemme tämän nopeuttamalla omien toimintojemme standardisointia ja
integraatiota, keskittämällä tärkeimmät toimintomme ja käyttämällä uusia
teknologioita kustannustemme alentamiseksi.” Silverang ottaa esille
Technopoliksen kyvyn auttaa myös asiakkaitaan nostamaan kustannustehokkuuttaan.
”Tarjoamme entistä enemmän kustannustehokkuuteen tähtääviä palveluita
asiakkaillemme, kuten uudet Telepresence-videokokousratkaisumme, joiden avulla
voidaan vähentää matkustamista merkittävästi. Tällä teknologialla säästämme
ensi vuonna satojatuhansia euroja ja se toimii todella komeasti. Olen varma,
että asiakkaammekin ihastuvat tähän järjestelmään ja sen merkittäviin
säästömahdollisuuksiin heti kun pääsevät kokeilemaan sitä”, Silverang
vakuuttaa. Rahoituskriisi on myös vauhdittanut Technopoliksen asiakkailleen
tarjoamaa kasvurahoitusneuvontapalvelua. ”Tämä on luova tapa auttaa
asiakkaitamme ja samalla ehkäistä luottotappioiden syntymistä”, sanoo
Silverang. 

Lisäksi Technopolis on päättänyt keskittyä entistä tiukemmin ydintoimintaansa.
Tämän vuoksi konsultointipalvelut ja alueellisten kehittämisohjelmien toiminnot
on siirretty Technopolis Ventures Oy:lle ja Oulu Innovation Oy:lle. ”Pitkällä
tähtäimellä Technopolis myy teknologiakeskusosaamistaan ainoastaan osana omaa
kansainvälistä kasvuohjelmaansa ja keskittää kehityspalvelunsa entistä
tiukemmin omille avainasiakkailleen”, Silverang painottaa. 

Tulevaisuuden näkymät 

Technopoliksen johto arvioi huipputekniikan toimintaympäristöjensä kysynnän
olevan vuonna 2008 tyydyttävää tasoa ja konsernin vuokraamien toimitilojen
käyttöasteen ja sen tarjoamien palvelujen kysynnän säilyvän hyvänä huolimatta
heikkenevästä kansainvälisestä rahoitustilanteesta. Konsernin liikevaihdon ja
käyttökatteen ilman myyntivoittoja arvioidaan kasvavan 22 - 26 prosenttia
vuonna 2008. Arviota on korotettu edellisen katsauskauden jälkeen. 

Technopolis pyrkii kasvustrategiansa mukaisesti toimimaan vuonna 2012 parhaissa
huipputekniikan kaupungeissa Suomessa sekä lisäksi Venäjällä ja 2-3 muussa
maassa. Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 15 prosenttia
vuosittain. Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että
yritysostojen avulla. 

Lisätiedot

Technopolis Oyj

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
+358-40-5667785 
+358-40-7747353

Technopolis Oyj on yritysten lukumäärällä mitattuna Euroopan suurimpia
teknologiakeskuksia. Konserni on Suomen suurin teknologiayritysten
toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö, jonka palvelukokonaisuudessa
yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut nykyaikaisiin toimitiloihin.
Technopoliksella on toiminnassa tai rakenteilla teknologiakeskuksia Espoossa,
Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja
Vantaalla sekä Pietarissa. Konsernin teknologiakeskuksissa työskentelee noin 16
000 ihmistä 1 174 yrityksessä ja yhteisössä. Lisätietoja osoitteessa
www.technopolis.fi