Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIKSEN OPTIO-OIKEUKSIEN 2005A LISTAAMINEN HELSINGIN PÖRSSIIN

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2005 päättämien
optio-oikeuksien 2005A merkintäaika on optio-ohjelman ehtojen
mukaan alkanut 1.6.2007 ja Technopolis Oyj on hakenut optio-
oikeuksien 2005A ottamista Helsingin Pörssin pörssilistalle
8.6.2007 alkaen.

Optio-oikeuksia 2005A on yhteensä 336.000 kappaletta. Kukin optio-
oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Technopolis Oyj:n osakkeen.
Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,69 euroa. Technopoliksen
osakepääoma voi optio-oikeuksien 2005A osakemerkintöjen
seurauksena nousta enintään 567.840 eurolla.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005A on 3,84 euroa
osakkeelta. Osakkeen merkintäaika on alkanut 1.6.2007 ja päättyy
30.4.2010. Optio-oikeuksilla tehtäviä osakemerkintöjä ottavat
vastaan OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki
Oyj:n konttorit.

Merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muut osakkeenomistajan
oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi
kaupparekisteriin. Optio-ohjelman ehdot kokonaisuudessaan on
tiedotettu Technopoliksen pörssitiedotteella 2.3.2005.


Oulu 7.6.2007

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. (08) 551 3213 tai 0400 680 816

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi