Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIKSEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ 2005A OPTIO-OIKEUKSILLA

Technopolis Oyj:n osakkeita on 31.12.2007 mennessä merkitty 2005A
optio-oikeuksilla yhteensä 4.300 kappaletta. Osakkeen kirjanpidollinen
vasta-arvo on 1,69 euroa ja merkintähinta optio-oikeudella merkittäessä 3,84
euroa. Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Technopolis Oyj:n
osakkeen. Optio-ohjelma perustuu yhtiökokouksen 22.3.2005 tekemään päätökseen. 

Merkinnästä johtuva osakepääoman korotus, 7.267,00 euroa, on merkitty
kaupparekisteriin tänään. Yhtiön osakepääoma on korotuksen jälkeen
74.548.943,69 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 44.111.801 kappaletta. 

Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007 ja tuottavat muut
osakasoikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Osakkeet otetaan arviolta 7.2.2008
lukien kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhdessä
vanhojen osakkeiden (TPS1V) kanssa. 

Vuoden 2005 optio-ohjelman ehtojen mukaiset optio-oikeudet jakautuvat A- ja
B-optioihin. A-optiot ovat olleet julkisen kaupankäynnin kohteena OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä 8.6.2007 alkaen. 2005A optio-oikeuksia on
yhteensä 336.000 kappaletta ja 2005B optio-oikeuksia on yhteensä 436.000
kappaletta. Kullakin optiolla on oikeus merkitä yksi yhtiön osake. Vuoden 2005A
ja 2005B optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä vielä enintään 767.700
osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 1.297.413,00 eurolla. 


Oulu 6.2.2008

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. (08) 551 3213 tai 0400 680 816

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi