Lehdistötiedotteet

TECHNOPOLIKSEN TEKNIA-KAUPPA TOTEUTETTU

Kuopiolaisen Teknologiakeskus Teknia Oy:n siirtyminen Technopolis Oyj:n
omistukseen on toteutettu. Technopolis ja Kuopion kaupunki sekä Siilinjärven
kunta allekirjoittivat osakekauppaa koskevan kauppakirjan torstaina.
Esisopimuksen asiasta Technopolis ja Kuopio olivat solmineet viime vuoden
marraskuun alkupuolella. 

Koko osakekaupan arvo on 67,3 miljoonaa euroa. Kuopion kaupunki omisti
Tekniasta 99,8 ja Siilinjärven kunta 0,2 prosenttia. 

Yrityskaupan myötä Teknian nimi muuttuu Technopolis Kuopio Oy:ksi. Teknian
aikaisemmat toiminnot ryhmitetään jatkossa kolmeen yhtiöön: Technopolis
Kuopioon, Technopolis Ventures Kuopio Oy:öön ja Kuopio Innovation Oy:öön. 

Toimitilojen vuokraamisesta ja tähän liittyvistä palveluista vastaa Technopolis
Kuopio. Yrityskehitys- ja hautomotoiminta siirtyy puolestaan vastikään
perustetulle Technopolis Ventures Kuopio Oy:lle. Osaamiskeskusohjelman ja
erilaisten aluekehityshankkeiden toteuttamisesta vastaa jatkossa Kuopion
kaupungin juuri perustama Kuopio Innovation Oy, johon Technopolis tulee mukaan
24 prosentin omistusosuudella. Teknian kokonaan omistama, Kiinassa toimiva
tytäryhtiö Teknia Shanghai siirtyy nyt tehtävissä järjestelyissä Kuopio
Innovationin omistukseen. 

Teknian tiloissa toimii noin 150 yritystä ja yhteisöä, joissa työskentelee
yhteensä noin 2 500 ihmistä. Teknologiakeskuksessa on kaikkiaan 47 860
vuokrattavaa neliötä. Sen suurimmat asiakkaat ovat Ark Therapeutics, Honeywell,
Savonia-ammattikorkeakoulu, TeliaSonera Finland ja TietoEnator. Näiden
yhteenlaskettu osuus tiloista on 37 prosenttia. 


Lisätiedot

Technopolis Oyj,
toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816


Technopolis on yritysten lukumäärällä mitattuna Euroopan suurimpia
teknologiakeskuksia. Konserni on Suomen suurin teknologiayritysten
toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö, jonka palvelukokonaisuudessa
yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut nykyaikaisiin toimitiloihin.
Technopoliksella on toiminnassa tai rakenteilla teknologiakeskuksia Espoossa,
Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja
Vantaalla sekä Pietarissa. Konsernin teknologiakeskuksissa työskentelee noin 15
500 ihmistä ja noin 1 150 yritystä ja yhteisöä.