Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIKSEN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS

TECHNOPOLIS OYJ   PÖRSSITIEDOTE         23.5.2008 klo 9.30

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

TECHNOPOLIKSEN MERKINTÄETUOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS

Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) 20.5.2008 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa
merkittiin kaikki tarjotut 13.233.540 osaketta. Ensisijaisessa merkinnässä
merkittiin 13.029.489 osaketta, mikä vastaa noin 98,5 prosenttia tarjotuista
osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin 7.855.625 osaketta eli
jaettavissa olevien osakkeiden määrä 204.051 osaketta ylittyi 7.651.574
osakkeella eli noin 37-kertaisesti. Yhtiö keräsi osakeannilla bruttomäärältään
noin 59,55 miljoonaa euroa. 

Yhtiön hallitus on eilen 22.5.2008 hyväksynyt kaikki 7.5.-20.5.2008
järjestetyssä osakeannissa tehdyt ensisijaiset merkinnät ja päättänyt
toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä
merkintöjä tehneiden osakkeenomistajien osakeannin täsmäytyspäivän 2.5.2008
mukaisen omistuksen suhteessa osakeannin ehtojen mukaisesti. Toissijaiseen
merkintään osallistunut osakkeenomistaja saa uusia osakkeita noin kolme
prosenttia osakeannin täsmäytyspäivän mukaisesta omistuksesta pyöristettynä
lähimpään kokonaiseen osakkeeseen ja enintään kuitenkin toissijaisessa
merkinnässä merkitsemänsä määrän. 

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät saaneet toissijaisen merkintäoikeuden
perusteella merkitsemiään osakkeita tai kaikkia niistä, palautetaan saamatta
jääneiden osakkeiden merkintähinta osakkeenomistajan merkinnän yhteydessä
ilmoittamalle pankkitilille arviolta 27.5.2008. Palautettaville varoille ei
suoriteta korkoa. 

Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt osakkeet ovat olleet
kaupankäynnin kohteena OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalla
väliaikaisina osakkeina 21.5.2008 alkaen. Osakeannissa merkityt osakkeet
merkitään kaupparekisteriin arviolta 26.5.2008, minkä jälkeen väliaikaiset
osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin OMX Nordic Exchange
Helsinki Oy:ssä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi osana Yhtiön nykyistä
osakelajia arviolta 27.5.2008. 

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen seurauksena Yhtiön osakkeiden
lukumäärä nousee 57.345.341 osakkeeseen. Kaikki osakeannissa merkityt osakkeet
on maksettu kokonaisuudessaan. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat
täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 26.5.2008. 


Oulu 23.5.2008

TECHNOPOLIS OYJ

Pertti Huuskonen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. (08) 551 3211 tai 0400 680 816

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi


This release is not an offer of securities for sale in the United States.
Securities may not be offered or sold in the United States absent registration
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from
registration. Any public offering of securities to be made in the United States
will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer and
that will contain detailed information about the company and management, as
well as financial statements. The issuer does not intend to conduct a public
offering in the United States or register any part of the offering in the
United States. Copies of this release are not being made and may not be
distributed or sent into the United States, Canada, Japan or Australia.