Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTETAAN TOIMITUSJOHTAJAN SIIRTYMISTÄ HALLITUKSEN PÄÄTOIMISEKSI PUHEENJOHTAJAKSI JA HALLITUKSEN VAHVISTAMISTA UUSILLA JÄSENILLÄ;ORGANISAATIOTA UUDISTETAAN

TECHNOPOLIKSEN YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTETAAN TOIMITUSJOHTAJAN SIIRTYMISTÄ
HALLITUKSEN PÄÄTOIMISEKSI PUHEENJOHTAJAKSI JA HALLITUKSEN VAHVISTAMISTA UUSILLA
JÄSENILLÄ; ORGANISAATIOTA UUDISTETAAN 

Technopolis-konsernin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa keskimäärin 15
%:lla vuosittain ja toimia vuonna 2011 Suomen lisäksi 2-3 muussa maassa.
Kasvuohjelma on edennyt hyvin, ja mm. viime vuonna yhtiön hallitus teki
yhteensä noin 195 miljoonan euron suuruiset investointipäätökset. Erinomaisen
kehityksen vahvistamiseksi yhtiön tarkoituksena on uudistaa hallitusta ja
operatiivista organisaatiota sekä käynnistää tähän liittyvä uuden
toimitusjohtajan valintaprosessi. 

Technopolis Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat yhtiön
hallituksen päätösten ja yhtiön corporate governance -ohjeiden mukaisesti
selvittäneet yhdessä yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kanssa yhtiön
hallituksen tulevaa kokoonpanoa ja tähän liittyvää uuden toimitusjohtajan
valintaa. Alla kuvatut hallitusmuutokset on tarkoitus esittää päätettäväksi
Technopoliksen varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään maaliskuun 27.
päivänä 2008. 

Yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaryhmittymää, joista kaksi on ulkomaista
ja kolme kotimaista tahoa edustaen noin 28,1 % yhtiön osakkeista, ovat
ilmoittaneet kannattavansa ehdotettuja muutoksia. Muutosten myötä yhtiön
Venäjä- ja rahoitusosaaminen lisääntyy merkittävästi ja yhtiössä oleva
huomattava teknologiakeskus-tietotaito vahvistaa yhä paremmin yhtiön kasvua. 

Yhtiökokoukselle on tarkoitus esittää, että Technopoliksen nykyinen
toimitusjohtaja Pertti Huuskonen siirtyy yhtiön päätoimiseksi hallituksen
puheenjohtajaksi. Siirtyminen tapahtuu alkusyksyllä 2008 uuden toimitusjohtajan
aloittaessa yhtiössä. Uuden toimitusjohtajan rekrytoimiseksi asetetaan
nimitysvaliokunta, johon kuuluvat nykyinen hallituksen puheenjohtaja Timo
Parmasuo, varapuheenjohtaja Matti Pennanen ja toimitusjohtaja Pertti Huuskonen. 

Hallituksen uusiksi jäseniksi on yhtiökokouksessa tarkoitus esittää
Stockmann-konsernin ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja Jussi Kuutsaa ja OKO
Pankki Oyj:n varatoimitusjohtaja Timo Ritakalliota. 

Jussi Kuutsalla on pitkä ura Stockmann Oyj Abp:n Venäjän liiketoiminnan eri
tehtävissä Moskovassa ja Pietarissa. Aiemmin hän on toiminut myös Timberjack
Europe´n vientipäällikkönä Venäjällä. Hän on Kesla Oyj:n hallituksen jäsen. 

Timo Ritakallio on toiminut useissa rahoitusalan tehtävissä OP-Pohjola
-ryhmässä ja on tällä hetkellä OKO-konsernin johtoryhmän varapuheenjohtaja ja
vastaa konsernin pankki- ja sijoituspalvelutoiminnoista. Lisäksi hän on
hallituksen puheenjohtaja ZAO OKO Capital Vostok:issa (Moskova), OKO Corporate
Finance Oy:ssä ja OKO Venture Capital Oy:ssä sekä hallituksen jäsen mm. OKO
Varainhoito Oy:ssä, OMX Nordic Exchange Group Ltd:ssä ja SSH Communications
Security Oyj:ssä. 

Lisäksi yhtiökokoukselle on tarkoitus esittää, että hallituksessa jatkavat Timo
Parmasuo (hallituksen puheenjohtaja vaihdokseen saakka), Matti Pennanen, Erkki
Veikkolainen ja Juha Yli-Rajala. 

Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt muuttaa Technopoliksen operatiivisen
organisaation käsittämään kolme tulosyksikköä; Pääkaupunkiseutu, Muu Suomi ja
Venäjä. Pääkaupunkiseudun yksikön johtajana toimii Keith Silverang, Muun Suomen
yksikön johtajana Reijo Tauriainen ja Venäjän-yksikön johtajana Peter Coachman.
Konsernin organisaatiossa on lisäksi matriisitoimintoja konsernin
kiinteistökehityksen, markkinoinnin ja myynnin sekä palvelukonseptin
toteuttamiseksi. Konsernin Konsultoinnin yksikkö ja yrityskehitysyhtiö
Technopolis Ventures Oy raportoivat Keith Silverangille. Yhtiön talousjohtajana
toimii edelleen Jarkko Ojala. Technopolis-konsernin johtoryhmän kokoonpano
säilyy entisellään. 

Technopoliksen tavoitteena on kehittää jatkossa konsernin toimintojen
läpinäkyvyyttä ja raportointia yhtiön muuttuessa kansainvälisesti toimivaksi
teknologiakeskusketjuksi. Tulevaisuudessa raportoidaan aiempaa enemmän
konsernin liikevaihdon sisäisestä rakenteesta ja sen kehityksestä. Yhtiö
panostaa lisäksi aiempaa enemmän sijoittajakommunikaatioon. 

”Yhtiön merkittävän kasvusuunnitelman toteuttaminen edellyttää yhtiön
johtamisresurssien vahvistamista. Konsernin tavoitteena on kasvattaa
liikevaihtoa keskimäärin 15 %:lla vuosittain sekä vuoteen 2011 mennessä
laajentua Suomen ja Venäjän lisäksi yhteen tai kahteen muuhun maahan. Uusien
hallituksen jäsenten on tarkoitus tuoda uutta osaamista nimenomaan yhtiön
kansainvälistymiseen ja rahoitukseen. Haluamme myös saada nykyisen
toimitusjohtajan yli 20 vuoden kokemuksen hyödynnettyä niin kasvu- ja
kansainvälistymissuunnitelman toteuttamisessa kuin hallitustyössä”, toteaa
yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Parmasuo. 

”Olen hyvin innostunut uudesta organisaatiosta, koska sen myötä pystyn entistä
enemmän tuottamaan lisäarvoa yhtiön kehitykselle sen keskeisten strategisten
kasvutehtävien parissa. Technopoliksen liikevaihdon kasvutavoite merkitsee
yhtiön kaksinkertaistumista seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tämä tavoite on
näkemykseni mukaan täysin realistinen ja tarjoaa erittäin mielenkiintoisen
tehtäväkentän tulevassa roolissani yhtiön hallituksen puheenjohtajana”, katsoo
yhtiön toimitusjohtaja Pertti Huuskonen. 


Oulu 8.1.2008

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Timo Parmasuo, p. 0400 814 575
Toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi