Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS ALLEKIRJOITTANUT KIINTEISTÖ OY INNOPOLI II:N KOKO OSAKEKANNAN OSTOA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN

Technopolis Oyj on tänään allekirjoittanut Kiinteistö Oy Innopoli II:n koko
osakekannan ostamista koskevan kauppakirjan Espoon kaupungin, Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston kanssa. 

Kauppahinta on 54,2 miljoonaa euroa, johon lisätään Kiinteistö Oy Innopoli
II:lla 15.8.2007 olevat lyhytaikaiset saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset ja
josta vähennetään Kiinteistö Oy Innopoli II:lla 15.8.2007 olevat pitkäaikaiset
ja lyhytaikaiset velat. Kyseisellä kauppahinnan tarkistamisella ei odoteta
olevan merkittävää vaikutusta kauppahintaan. Kauppahinnasta noin 19,4 %
maksetaan Technopolis Oyj:n uusilla osakkeilla ja loput rahana. Osakevastikkeen
maksamista varten Technopolis Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 29.3.2007
saamansa valtuutuksen nojalla 14.8.2007 päättänyt antaa suunnatulla
osakeannilla Espoon kaupungille, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja
Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle yhteensä enintään 1.581.429 osaketta. 

Kiinteistö Oy Innopoli II koostuu 20.625 kerrosneliömetrin suuruisesta
rakennuksesta ja yhtiön omistamasta 1,9 hehtaarin suuruisesta tontista Espoon
Otaniemessä. Kiinteistö on valmistunut vuonna 2002 ja siinä toimii noin 90
teknologia-alan yritystä. 

Kiinteistö Oy Innopoli II:n ja sen vuokrasopimuskannan liikevaihto on
vuositasolla 3,8 milj. euroa ja käyttökate 2,7 milj. euroa. Osakekaupan
toteuduttua Technopolis arvioi konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan
vuonna 2007 22-26 % edellisvuoteen verrattuna osavuosikatsauksessa 20.7.2007
ilmoitetun mukaisesti. 

Oulu 15.8.2007

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816 tai (08) 551 3213

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi