Pörssitiedotteet

Technopolis aloittaa omien osakkeiden hankinnan

TECHNOPOLIS OYJ           PÖRSSITIEDOTE 30.10.2014 klo 8.15

Technopolis aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Technopolis Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää omien osakkeiden hankintaohjelman ja asettanut hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi 1 000 000 (miljoona) osaketta. Hankinta perustuu Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26. maaliskuuta 2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen, jonka nojalla omia osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 10 625 000 kappaletta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutuksen perusteella hallitus on päättänyt aloittaa osakkeiden mahdollisen hankinnan aikaisintaan 3. marraskuuta 2014.  Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Technopolis Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
Puh. 040 566 7785

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 40 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.