Lehdistötiedotteet

Technopolis eteni vahvasti vuonna 2008 – kasvu jatkuu myös tänä vuonna

Tiedote 29.1.2009				


Technopolis eteni vahvasti vuonna 2008
- kasvu jatkuu myös tänä vuonna 

Technopolis Oyj onnistui vuoden 2008 haastavissa olosuhteissa varsin hyvin. Se
laajensi edelleen voimakkaasti toimintaansa ja menestyi myös taloudellisesti
vahvasti. Yhtiön toimitusjohtaja Keith Silverang toteaakin olevansa ”olosuhteet
huomioiden tyytyväinen”. 

Konserni kasvatti liikevaihtonsa viime vuonna lähes 72,6 miljoonaa euroon
(edellisvuonna 56,9 miljoonaa euroa) ja käyttökatteensa noin 37 miljoonaan
euroon (28,6 miljoonaa euroa). Liikevoitto puolestaan asettui noin 35,3
miljoonaan euroon (42,6 miljoonaa euroa). Konsernin tulos ennen veroja oli 21,4
miljoonaa euroa (32,9 miljoonaa euroa). 

Liikevaihdon kasvu oli 27,5 prosenttia ja käyttökatteen 29,2 prosenttia.
Liikevoitto sen sijaan laski, mikä johtui vuoden 2007 merkittävistä
kiinteistöjen arvojen noususta, mitä ei ollut vuonna 2008.  Osinkoa yhtiön
hallitus esittää jaettavaksi 0,12 euroa osakkeelta, mikä on noin 40 % konsernin
nettotuloksesta. 

Uusia teknologiakeskuksia

Viime vuonna Technopolis laajensi toimintaansa muun muassa ostamalla 47,900
neliön teknologiakeskuksen Kuopiosta, avaamalla uuden teknologiakeskuksen
Helsingin Ruoholahteen, ottamalla käyttöön Kontinkankaan teknologiakeskuksen
laajennuksen Oulussa ja aloittamalla uusien keskusten rakentamisen Tampereen
Yliopistonrinteelle ja Pietarin Pulkovoon. Lisäksi Technopolis toteutti
teknologiakeskuksien laajennuksia Jyväskylässä, Vantaalla ja Lappeenrannassa. 

Haastavat toimintaolosuhteet

Vuoden 2008 toimintaolosuhteet olivat toimitusjohtaja Silverangin mukaan
hankalat. Vuosi alkoi haastavana ja muuttui koko ajan haastavammaksi.
Rahoituskriisi laajeni nopeasti taantumaksi ja syveni vuoden loppupuolella
yllättävän jyrkästi ja nopeasti lamaksi. 

Technopolis oli kuitenkin varautunut tähän jo ennakolta ja ryhtynyt toimiin
varmistaakseen kannattavuutensa ja toimitilojensa käyttöasteet. Silverang sanoo
yhtiön keskittyneen hoitamaan perusasioita kunnolla, kiinnittäneen erityistä
huomiota palvelujensa laatuun ja panostaneen varsinkin sellaisiin palveluihin,
jotka tukevat sen asiakkaiden kilpailukykyä ja menestystä. 

”Tavallistakin isompi merkitys on nyt asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisellä ja
kyvyllä auttaa näitä sopeutumaan uuteen tilanteeseen”, hän korostaa. 

Näillä keinoilla on Silverangin mukaan vielä suurempi merkitys tämän vuoden
aikana. Lisäksi Technopolis kiinnittää jatkossa entistäkin suurempaa huomiota
sisäiseen tehokkuuteensa ja asiakastyytyväisyyteen sekä kiristää
investointikriteerejään. Silverangin mukaan yhtiö on käynnistänyt sisäisen
kehityshankkeen, jonka tavoitteena on nostaa Technopolis- konseptin
siirrettävyyttä, samalla kun se tehostaa ydinprosesseja ja luo välineitä
henkilökunnan jatkuvaan oppimiseen. 

”Tällä tavalla rakennamme pohjaa tulevaisuuden kasvulle”, hän toteaa.
Kasvustrategiansa mukaisesti Technopolis pyrkii toimimaan vuonna 2012 parhaissa
huipputekniikan kaupungeissa Suomessa sekä lisäksi Venäjällä ja 2-3 muussa
maassa. 


Vuoden 2009 näkymät

Technopolis -konsernin johto arvioi huipputekniikan toimintaympäristöjensä ja
tarjoamiensa palveluiden kysynnän säilyvän kohtuullisena vuonna 2009. Johto
arvioi, että yleinen talouden heikentyminen voi pitkittyessään muodostaa
haasteen konsernin kasvutavoitteille. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, joiden
tavoitteena on suojella kannattavuutta myös vaikeissa taloudellisissa
olosuhteissa. Konsernin johto arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan 5-8
% vuonna 2009. 

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ

Toimitusjohtaja Keith Silverang
P. 040-5667785 

Ludmilla Johans, johdon assistentti
P. 040-7747353


Technopolis Oyj on yritysten lukumäärällä mitattuna Euroopan suurimpia
teknologiakeskuksia. Konserni on Suomen suurin teknologiayritysten
toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö, jonka palvelukokonaisuudessa
yhdistyvät yrityspalvelut ja yrityskehityspalvelut nykyaikaisiin toimitiloihin.
Technopoliksella on toiminnassa tai rakenteilla teknologiakeskuksia Espoossa,
Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja
Vantaalla sekä Pietarissa. Konsernin teknologiakeskuksissa työskentelee noin 16
000 ihmistä ja noin 1 200 yritystä ja yhteisöä. www.technopolis.fi