Pörssitiedotteet

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2014

TECHNOPOLIS OYJ          OSAVUOSIKATSAUS        20.8.2014  klo 8.00

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2014

 

Taloudellinen vuokrausaste ja operatiivinen tulos säilyivät vahvoina

Pääkohdat 1-6/2014 verrattuna 1-6/2013

– liikevaihto nousi 80,0 (60,9) milj. euroon, jossa kasvua 31,5 %
– käyttökate nousi 42,6 (30,2) milj. euroon, jossa kasvua 41,3 %
– taloudellinen vuokrausaste oli 93,5 (92,7) %
– tulos/osake oli 0,08 (0,11) euroa, sisältäen käyvän arvon muutokset ja realisoitumattomat valuuttakurssitappiot
– käyvät arvot laskivat -10,0 (-6,5) milj. euroa
– realisoitumattomia valuuttakurssitappioita oli -2,4 (-4,1)
– operatiivinen tulos (EPRA) nousi 25,0 (18,5) milj. euroon, jossa kasvua 35,5 %
– operatiivinen tulos/osake (EPRA) oli 0,24 (0,22) euroa
– nettovarallisuus/osake (EPRA) oli 4,86 (4,98) euroa

Vuonna 2013 toteutetut yrityskaupat ja kampusten laajennusinvestoinnit kasvattivat voimakkaasti yhtiön liikevaihtoa, käyttökatetta ja operatiivista tulosta. Yhtiö pitää ennallaan arvionsa koko vuoden 2014 taloudellisista näkymistään odottaen liikevaihdon kasvavan 27–32 % ja käyttökatteen 35–40 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Keskeiset tunnusluvut 2014 2013 2014 2013 2013
Liikevaihto, milj. euroa 40,4 31,2 80,0 60,9 126,3
Käyttökate, milj. euroa 22,0 16,2 42,6 30,2 64,1
Liikevoitto, milj. euroa 9,7 5,7 30,4 22,4 43,9
Tilikauden tulos, milj. euroa 2,1 -1,1 10,9 9,7 28,8
Tulos/osake, euroa 0,01 -0,01 0,08 0,11 0,30
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,16 0,14 0,32 0,26 0,53
Omavaraisuusaste, % 40,6 39,3 40,2
Oma pääoma/osake, euroa 4,56 4,50 4,66

Osakekohtaisia tulos- ja taselukuja on osakeantikorjattu.

EPRA:n suositusten mukaiset 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
keskeiset tunnusluvut 2014 2013 2014 2013 2013
Operatiivinen tulos, milj. euroa 12,3 10,5 25,0 18,5 40,5
Operatiivinen tulos/osake, euroa 0,12 0,12 0,24 0,22 0,47
Nettovarallisuus/osake, euroa 4,86 4,98 4,90
Nettovuokratuotto, % 7,2 7,5 7,6
Taloudellinen vuokrausaste, % 93,5 92,7 93,6

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos oli 25,0 (18,5) milj. euroa, jossa nousua oli 35,5 %. EPRA-tuloksessa ei ole mukana realisoitumattomia valuuttakurssieroja eikä käyvän arvon muutoksia. Kasvu johtui pääasiallisesti liikevaihdon ja käyttökatteen kasvusta.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

“Vuoden 2014 ensimmäinen puolisko oli yhtiölle hyvä. Liikevaihto kasvoi 31,5 prosenttia, käyttökate 41,3 prosenttia ja yhtiön rahoitusasema säilyi vahvana. Olemme keskittyneet vuoden 2013 yritysostojen integrointiin sekä liiketoiminnan kannattavuuden ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. Vilnan ja Espoon Innopoli 3:n kampusten integroinnissa olemme lähes valmiita. Oslon kampuksen haltuunottovaihe on valmis, mutta integraatioprosessi palveluiden osalta kestää 1–2 vuotta.

Yhtiön taloudellinen vuokrausaste laski vuoden ensimmäisestä neljänneksestä 0,5 %-yksikköä ollen 93,5 prosenttia. Näkemyksemme mukaan vuokrausaste säilyy vahvana koko vuoden, vaikka Suomen talouden heikko kehitys aiheuttaa haasteita joissakin kaupungeissa. Technopoliksen kansainvälisissä yksiköissä kysyntä ja käyttöasteet ovat olleet vahvoja. Ukrainan kriisin vaikutukset Pietarin yksikön liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Venäjän liiketoiminnan osuus yhtiön taseesta on noin 6 prosenttia.

Elektroniikkateollisuuden yritysten kesällä tiedottamat liiketoiminnan lopettamiset Oulussa tulevat vaikuttamaan yhtiön toimintaan pidemmällä aikavälillä, mutta kuluvalle vuodelle vaikutukset ovat vähäiset. Näiden yritysten vuokraamat pinta-alat ovat yhteensä 30 000 neliömetriä eli noin 4 prosenttia yhtiön vuokrattavissa olevista neliöistä. Vuokrasopimuksien erääntymiset porrastuvat vuosille 2015–2020. Uskon, että pystymme menestyksellisesti korvaamaan menetettävät asiakkuudet – kuten tähänkin asti. Olemme viimeisten 5 vuoden aikana Oulussa uudelleenvuokranneet 91 000 neliömetriä. Edessä oleva tilanne ei näin ole mitenkään poikkeuksellinen.

Keskitymme edelleen perusasioihin: ostettujen kampusten integrointeihin, liiketoiminnan kannattavuuden ja operatiivisen tehokkuuden sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen.”

Liitteenä Technopolis Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Keith Silverang
Toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.technopolis.fi

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 21:tä älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700:lle yritykselle ja 40 000:lle työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.


Osavuosikatsaus_Q2_2014.pdf