Pörssitiedotteet

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015

TECHNOPOLIS OYJ           OSAVUOSIKATSAUS         20.8.2015 klo 8.30

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015

Kertaluonteiset 5,4 miljoonan euron erät paransivat tulosta

– liikevaihto nousi 89,1 (80,0) milj. euroon, jossa kasvua 11,3 %
– käyttökate nousi 50,2 (42,6) milj. euroon, jossa kasvua 17,8 %
– taloudellinen vuokrausaste oli 94,1 % (93,5 %)
– tulos/osake oli 0,17 (0,08) euroa
– operatiivinen tulos (EPRA) oli 27,3 (25,0) milj. euroa, jossa kasvua 9,2 %
– osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA) oli 0,26 (0,24) euroa
– nettovarallisuus/osake (EPRA) oli 4,59 (4,86) euroa

Vuoden 2014 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna Technopoliksen käyttökateprosentti nousi 53,3 %:sta 56,4 %:iin. Liikevaihtoa ja käyttökatetta paransivat 5,4 milj. euron kertaluonteiset erät, jotka liittyvät kahteen asiakkaiden kanssa tehtyyn sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen Oulussa. Ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdon kasvu oli 4,4 % ja käyttökatteen kasvu 5,1 %. Kertaluonteiset erät vaikuttavat koko konsernin ja Suomen segmentin lukuihin.
 

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto, milj. euroa 47,9 40,4 89,1 80,0 161,7
Käyttökate, milj. euroa 28,0 22,0 50,2 42,6 87,2
Liikevoitto, milj. euroa 23,4 9,7 38,7 30,4 42,9
Nettotulos, milj. euroa 11,7 5,4 20,9 16,9 -3,0
Tulos/osake, euroa 0,11 0,01 0,17 0,08 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,28 0,32 0,63
Omavaraisuusaste, % 37,9 40,6 38,5
Omapääoma/osake, euroa 4,28 4,56 4,17
4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2015 2014 2015 2014 2014
Operatiivinen tulos, milj. euroa 14,7 12,3 27,3 25,0 55,9
Operatiivinen tulos/osake, euroa 0,14 0,12 0,26 0,24 0,53
Nettovarallisuus/osake, euroa 4,59 4,86 4,52
Nettovuokratuotto, % 7,7 7,2 7,5
Taloudellinen vuokrausaste, % 94,1*) 93,5 94,7

*) 10 000 m² uudistyön alla ja 8 500 m² katsottu vuokratuksi

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja eikä käyvän arvon muutoksia.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

“Ensimmäisellä neljänneksellä nähty positiivinen trendi Technopoliksen tuloksessa jatkui toisella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi yli 11 % vuodesta 2014 ja käyttökate kasvoi samalla ajanjaksolla lähes 18 % (kertaluonteiset erät mukaan luettuina), joten positiivinen suuntaus on voimistunut.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kirjasimme -9,5 milj. euroa käypien arvojen nettomuutosta. Keskeisiä vaikuttavia tekijöitä olivat toteutuneet ajanmukaistamiskulut ja varaukset, jotka olivat yhteensä noin 21 milj. euroa. Nämä investoinnit brändiimme, kampustemme infrastruktuuriin ja minimistandardien mukaisiin palveluratkaisuihin turvaavat Technopoliksen vuokrausasteen, kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden tulevina vuosina. Tämä uudistusohjelma on nyt käytännössä valmis. Tehtyjen investointien ja varauksien pitäisi yhdessä vähentää käypien arvojen muutoksia tulevaisuudessa.

Orgaanisia investointeja on jatkettu Suomessa ja ulkomailla. Kasvuhankkeiden esivuokrausasteet ovat nousseet Tallinnassa, Vantaalla ja Tampereella. Tallinnan Lõõtsa 5 -hankkeen esivuokrausaste on jo yli 70 % ja Vantaalla lähes 80 %. Yliopistonrinteen esivuokrausaste Tampereen keskustassa on edennyt hitaammin (esivuokrausaste 35,8 %), mutta olemme edelleen luottavaisia hankkeen suhteen. Uusin laajennushankkeemme Vilnassa pääsi erinomaisesti vauhtiin 48 %:n esivuokrausasteella, ja markkinoiden kysyntä näyttää jatkuvan erinomaisella tasolla.

Huhtikuussa myimme 40 % Kuopion liiketoimintayksiköstämme käyvän arvon mukaiseen hintaan paikalliselle sijoittajalle. Saimme kaupasta 50 milj. euroa ja vahvan paikallisen kumppanin. Yhteisyritys on nyt toiminnassa, ja olemme tyytyväisiä kauppaan ja sen jälkeiseen yhteistyöhön.

Talouden osalta yhtiö hyötyy edelleen alhaisista koroista ja keväällä liikkeeseen laskemamme 150 milj. euron joukkovelkakirjalainan kuponkikorko oli hieman keskimääräistä korkotasoamme korkeampi. Joukkovelkakirjalaina on parantanut rahoituksemme joustavuutta ja maturiteettirakennetta. Vakavaraisuutemme ja maksuvalmiutemme oletetaan pysyvän hyvällä tasolla, vaikka tekisimme lisää kasvuinvestointeja seuraavan vuosipuoliskon aikana.

Toiminta-alueemme transaktiomarkkinat ovat tällä hetkellä kaksijakoiset. Pohjoismaiden markkinoiden kuumentuessa ostot tulevat haastavammiksi, kun taas tuottovaateiden laskiessa ja kohteita etsivien ostajien aktivoituessa myyminen on jonkin verran helpottumassa. Tämä on nähtävissä pääkaupunkiseudulla ja myös sen ulkopuolella. Technopolis pysyy aktiivisena transaktiomarkkinoilla. Myymme valikoidusti ydintoimintaamme kuulumattomia kohteita ja ostamme sellaisia, jotka täyttävät investointikriteerimme ja edistävät kasvustrategiaamme. Tavoitteemme pysyy ennallaan: tuloksen parantaminen toiminnan mittakaavaa kasvattamalla, samalla kun kehitämme kampuskantaamme sen riskikorjatun tuoton optimoimiseksi.”

Liitteenä Technopolis Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Keith Silverang
Toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.technopolis.fi

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.


Technopolis_osavuosikatsaus_Q2_2015.pdf