Pörssitiedotteet

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2014

TECHNOPOLIS OYJ          OSAVUOSIKATSAUS        30.10.2014  klo 8.00

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2014

Kannattava kasvu jatkui

Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013

– liikevaihto nousi 120,3 (91,6) milj. euroon, jossa kasvua 31,3 %
– käyttökate nousi 65,3 (47,2) milj. euroon, jossa kasvua 38,3 %
– taloudellinen vuokrausaste oli 93,5 (92,0) %
– tulos/osake oli 0,14 (0,14) euroa, sisältäen käyvän arvon muutokset ja realisoitumattomat valuuttakurssitappiot
– käyvät arvot alenivat -16,1 (-13,0) milj. euroa
– realisoitumattomia valuuttakurssieroja oli -5,4 (-3,9) milj. euroa
– operatiivinen tulos (EPRA) nousi 39,2 (29,3) milj. euroon, jossa kasvua 33,5 %
– operatiivinen tulos/osake (EPRA) oli 0,37 (0,35) euroa
– nettovarallisuus/osake (EPRA) oli 4,89 (5,02) euroa

Vuonna 2013 toteutetut yrityskaupat ja kampusten laajennusinvestoinnit kasvattivat voimakkaasti yhtiön liiketoimintaa ja liikevaihto kasvoi 31,3 %. Yhtiön kustannustehokkuus on pysynyt hyvällä tasolla. Käyttökate nousi 38,3 % ja kulut kasvoivat 20,9 %.

 

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Keskeiset tunnusluvut 2014 2013 2014 2013 2013
Liikevaihto, milj. euroa 40,3 30,8 120,3 91,6 126,3
Käyttökate, milj. euroa 22,7 17,1 65,3 47,2 64,1
Liikevoitto, milj. euroa 16,0 9,9 46,4 32,3 43,9
Tilikauden tulos, milj. euroa 8,2 5,1 25,0 15,6 31,6
Tulos/osake, euroa 0,06 0,04 0,14 0,14 0,30
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,47 0,37 0,53
Omavaraisuusaste, % 40,6 39,4 40,2
Oma pääoma/osake, euroa 4,60 4,55 4,66

Osakekohtaisia tulos- ja taselukuja on osakeantikorjattu.
 

EPRA:n suositusten mukaiset 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
keskeiset tunnusluvut 2014 2013 2014 2013 2013
Operatiivinen tulos, milj. euroa 14,1 10,8 39,2 29,3 40,5
Operatiivinen tulos/osake, euroa 0,13 0,13 0,37 0,35 0,47
Nettovarallisuus/osake, euroa 4,89 5,02 4,94
Nettovuokratuotto, % 7,3 7,6 7,6
Taloudellinen vuokrausaste, % 93,5 92,0 93,6

 

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja eikä käyvän arvon muutoksia.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

“Vuoden kolmas neljännes oli yhtiölle edelleen hyvä. Liikevaihto sekä käyttökate kasvoivat voimakkaasti taseen ja vuokrausasteen säilyessä vahvoina.

Suomen talousnäkymät ovat edelleen vaatimattomat. Venäjällä talousnäkymät ovat heikentyneet. Baltian maissa ja Norjassa talous jatkaa maltillista kasvuaan. Technopolikselta tilanne vaatii jatkuvaa panostusta asiakastyytyväisyyteen ja hyvään palveluun sekä aktiiviseen myyntiin.

Technopolis on menestynyt haasteellisissa olosuhteissa – olipa kysymys sitten vuokrausasteesta, asiakastyytyväisyydestä tai taloudellisista tunnusluvuista. Pietarissa olemme onnistuneet nostamaan Pulkovo 2:n vuokrausastetta ja vuokratasoa merkittävästi. Venäjä edustaa noin 6 prosenttia yhtiön portfoliosta. Vilnassa ja Tallinnassa vuokrausasteet ovat erittäin korkeita ja edellytykset kannattavaan kasvuun ovat olemassa myös jatkossa. Suomessa olemme pystyneet säilyttämään markkinoita korkeammat vuokrausasteemme.

Technopoliksen strategiassa korostetaan yhtiön kansainvälistä laajentumista, palveluliiketoiminnan kasvua ja kiinteistöportfolion jalostamista. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa vähentää Suomesta tulevaa noin 70 prosentin liikevaihdon osuutta. Tämä tapahtuu kasvamalla suhteellisesti voimakkaammin ulkomailla ja Suomessa ainoastaan kasvupotentiaalia omaavilla paikkakunnilla. Nykyiseen konseptiin sopimattomia kiinteistöjä myydään Suomessa, mistä syyskuussa myyty Oulun Lentokentäntien 22 000 neliömetrin tuotantokiinteistö on hyvä esimerkki.

Uskomme saavuttamamme kuluvalle vuodelle asettamamme taloudelliset tavoitteet.”

Liitteenä Technopolis Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Keith Silverang
Toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.technopolis.fi

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 40 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.


Osavuosikatsaus Q3_2014.pdf