Pörssitiedotteet

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015

TECHNOPOLIS OYJ           OSAVUOSIKATSAUS         29.10.2015 klo 9.00

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1.30.9.2015

Kolmannella vuosineljänneksellä vuokrausaste ja käyvät arvot nousivat

– liikevaihto nousi 128,9 (120,3) milj. euroon, jossa kasvua 7,1 %
– käyttökate nousi 72,9 (65,3) milj. euroon, jossa kasvua 11,7 %
– taloudellinen vuokrausaste nousi 94,5 %:iin (93,5 %)
– tulos/osake nousi 0,24 (0,14) euroon
– operatiivinen tulos (EPRA) oli 38,8 (39,2) milj. euroa, jossa laskua 1,0 %
– osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA) oli 0,37 (0,37) euroa
– nettovarallisuus/osake (EPRA) oli 4,57 (4,89) euroa

7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
Keskeiset tunnusluvut 2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto, milj. euroa 39,8 40,3 128,9 120,3 161,7
Käyttökate, milj. euroa 22,7 22,7 72,9 65,3 87,2
Liikevoitto, milj. euroa 24,4 16,0 63,1 46,4 42,9
Nettotulos, milj. euroa 11,9 8,2 32,8 25,0 -3,0
Tulos/osake, euroa 0,07 0,06 0,24 0,14 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,43 0,47 0,63
Omavaraisuusaste, % 38,2 40,6 38,5
Omapääoma/osake, euroa 4,25 4,60 4,17
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
 Keskeiset tunnusluvut (EPRA) 2015 2014 2015 2014 2014
Operatiivinen tulos, milj. euroa 11,4 14,1 38,8 39,2 55,9
Operatiivinen tulos/osake, euroa 0,11 0,13 0,37 0,37 0,53
Nettovarallisuus/osake, euroa 4,57 4,89 4,52
Nettovuokratuotto, % 7,7 7,3 7,5
Taloudellinen vuokrausaste, % 94,5*) 93,5 94,7

 

*) 18 700 m² uudistyön alla ja 12 400 m² tyhjillään olevia, mutta vuokratuloa tuottavia ja siten katsottu vuokratuiksi

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja eikä käyvän arvon muutoksia.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

“Kolmannella vuosineljänneksellä operatiivinen kehitys jatkui vakaana vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon trendin mukaisesti. Kuten ennustimme, taloudellinen vuokrausaste nousi 94,5 prosenttiin. Sen lisäksi käyvät arvot nousivat 4,1 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä.

Vuoteen 2014 verrattuna kasvu on ollut vankkaa. Kumulatiivinen liikevaihto nousi yli 7 prosenttia ja käyttökate lähes 12 prosenttia. Kasvusta suuri osa koostui 5,4 miljoonan euron kertaeristä, jotka liittyivät vuoden toisella neljänneksellä tiedotettuihin sopimusten ennenaikaisiin päättämisiin Oulussa. Ilman kertaeriä liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia ja käyttökate 5,1 prosenttia. Inflaatiota ei kotimaassa juuri ole, joten pääosa käyttökatteen kasvusta tuli kustannustehokkuuden parantumisesta ja Vantaan G-talon valmistumisesta. Laajennusosan vuokrausaste oli katsauskauden lopussa 97 prosenttia.

Kaikissa ulkomaisissa liiketoimintayksiköissämme on erittäin korkeat vuokrausasteet. Lisäksi Tallinnan ja Vilnan yksiköt ovat vakaalla kasvu-uralla. Myös Oslon liiketoimintayksikkömme on menestynyt markkinoita paremmin. Venäjän taloutta koetteleva epävarmuus ei ole vaikuttanut Pietarin liiketoimintayksikkömme operatiiviseen liiketoimintaan, joka on jatkunut hyvänä. Pietarin kampuksen vuokrausaste oli 99,8 prosenttia.

Liiketoimintaympäristön haasteet ovat jatkuneet Suomessa, emmekä usko tilanteen paranevan lähiaikoina. Haasteista huolimatta lähes kaikki Suomen liiketoimintayksiköt ovat menestyneet markkinoita paremmin. Pääkaupunkiseutu, Tampere, Kuopio ja Jyväskylä ovat saavuttaneet korkean taloudellisen vuokrausasteen, liikevaihdon ja kannattavuuden. Oulun liiketoiminta on ollut vakaata. Olemmekin luottavaisia, että pystymme vuokraamaan ennenaikaisesti päätetyistä sopimuksista vapautuneet 11 000 m². Tämä tosin saattaa viedä jonkin aikaa.

Koti- ja ulkomailla oma asiakaslähtöinen myyntihenkilökuntamme on menestyksemme keskeisin tekijä. Myynti ilman välittäjiä, asiakkuuksien hoito yhdessä joustavien toimitilojen, kohdistettujen uudistusinvestointien ja kattava palvelutarjonta ovat mahdollistaneet korkean asiakastyytyväisyyden ja alhaisen asiakasvaihtuvuuden. Tuloksena on markkinoita korkeampi vuokrausaste ja vakaa 18 prosentin palvelutuottojen kasvu verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Asiakkaat tarvitsevat ja haluavat vähemmän neliömetrejä, enemmän joustavuutta ja motivoivampia työympäristöjä. Konseptimme vastaa täydellisesti näihin toiveisiin.

Ensisijainen tavoitteemme on ostaa hyvälaatuisia kampuksia Skandinaviasta ja vähentää kotimaan liiketoimintojemme osuutta yhteisyritysten kautta sekä myymällä yksittäisiä kiinteistöjä ja kampuksia. Strategiamme mukaisesti jatkamme määrätietoisesti työtä potentiaalisten ostokohteiden parissa.

Yhtiö tulee jatkamaan kertyneiden käteisvarojen käyttöä lainojen takaisinmaksuun, mikä tulee syksyn mittaan alentamaan luototusastetta. Samanaikaisesti yhtiö tulee pitämään huolta likviditeetistään pystyäkseen toteuttamaan mahdolliset investoinnit. Käypien arvojen nousun ja lainojen takaisinmaksun vuoksi uskomme luototusasteen laskevan vuoden loppuun mennessä – olettaen muiden tekijöiden pysyvän ennallaan.”

Liitteenä Technopolis Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Keith Silverang
Toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.technopolis.fi

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.


Technopolis osavuosikatsaus Q3 2015.pdf