Pörssitiedotteet

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2014

TECHNOPOLIS OYJ          OSAVUOSIKATSAUS        7.5.2014  klo 8.00

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2014

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

– liikevaihto nousi 39,7 (29,7) milj. euroon, jossa kasvua 33,5 %
– käyttökate nousi 20,6 (14,0) milj. euroon, jossa kasvua 47,2 %
– taloudellinen vuokrausaste oli 94,0 (92,2) %
– tulos/osake oli 0,07 (0,13) euroa, sisältäen käyvän arvon muutokset ja realisoitumattomat valuuttakurssitappiot
– operatiivinen tulos (EPRA) nousi 12,8 (8,0) milj. euroon, jossa kasvua 56,0 %
– operatiivinen tulos/osake (EPRA) oli 0,12 (0,10) euroa
– nettovarallisuus/osake (EPRA) oli 4,84 (5,09) euroa

Yhtiön katsauskauden tulos oli 8,8 (10,8) milj. euroa, johon sisältyy Venäjän ruplan heikentymisen vuoksi rahoituseriin kirjatut -3,2 (0,4) milj. euron realisoitumattomat valuuttakurssierot ja käypien arvojen 1,0 (3,3) milj. euron positiivinen muutos.

1-3/ 1-3/ 1-12/
Keskeiset tunnusluvut 2014 2013 2013
Liikevaihto, milj. euroa 39,7 29,7 126,3
Käyttökate, milj. euroa 20,6 14,0 64,1
Liikevoitto, milj. euroa 20,7 16,7 43,9
Katsauskauden tulos, milj. euroa 8,8 10,8 28,8
Tulos/osake, euroa 0,07 0,13 0,30
Liiketoiminnan kassavirta/osake, euroa 0,16 0,11 0,53
Omavaraisuusaste, % 40,1 40,1 40,2
Oma pääoma/osake, euroa 4,55 4,53 4,66

Osakekohtaisia tulos- ja taselukuja on osakeantikorjattu.

EPRA:n suositusten mukaiset 1-3/ 1-3/ 1-12/
keskeiset tunnusluvut 2014 2013 2013
Operatiivinen tulos, milj. euroa 12,8 8,0 40,5
Operatiivinen tulos/osake, euroa 0,12 0,10 0,47
Nettovarallisuus/osake, euroa 4,84 5,09 4,94
Nettovuokratuotto, % 7,2 7,2 7,3
Taloudellinen vuokrausaste, % 94,0 92,2 93,6

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos oli 12,8 (8,2) milj. euroa, jossa nousua oli 56,0 %. EPRA-tuloksessa ei ole mukana realisoitumattomia valuuttakurssieroja eikä käyvän arvon muutoksia. Kasvu johtui pääasiallisesti liikevaihdon ja käyttökatteen kasvusta.

Vuoden 2014 alusta yhtiö muutti tuloslaskelman ja toimintasegmenttien raportointia. Vertailuluvut vuodelta 2013 löytyvät yhtiön internet-sivuilta sekä vertailukausien osalta myös tältä raportilta.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

“Viime vuoden lopulla toteutettujen investointien jälkeen oli selvää, että Technopolis tulee saavuttamaan vuonna 2014 merkittävän liikevaihdon ja käyttökatteen kasvun. Kuluvan vuoden menestyksen kannalta ovat yritysostojen integroinnit, suuremman mittakaavan hyödyntäminen ja liiketoiminnan tehostaminen keskeisessä roolissa.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen luvut osoittavat meidän olevan oikealla tiellä. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihtomme kasvoi vähän yli 33 prosenttia ja käyttökate 47 prosenttia. Myös vuosineljänneksen taloudellinen vuokrausaste kasvoi. Olemme luottavaisia koko vuodelle antamamme liikevaihdon ja käyttökatteen ohjaustiedon saavuttamisen suhteen, vaikka odotammekin haasteita joidenkin kampuksien taloudellisissa vuokrausasteissa seuraavilla vuosineljänneksillä.

Rahoitusasemamme säilyi vahvana. Yhtiön omavaraisuusaste, luototusaste ja koronmaksukyky olivat hyvällä tasolla ja keskikorko on edelleen alhainen.

Olemme panostaneet poikkeuksellisen paljon uusien kampuksien, etenkin Oslon, integrointiin. Vilnan kampuksemme on jo täysin integroitu ja Falcon Business Parkin muutos Innopoli 3:ksi etenee suunnitelmiemme mukaisesti. Oslossa keskitymme juuri nyt myynnin kehittämiseen ja Technopoliksen palvelukonseptin implementointiin.

Ukrainan kriisin vaikutukset ovat heikentäneet Venäjän talousnäkymiä. Tämä on osaltaan heijastunut myös Suomen talouteen ja alentanut kasvunäkymiä. Technopoliksen osalta odotamme suorien negatiivisten vaikutusten jäävän varsin vähäisiksi. Venäjän liiketoimintojen suhteellinen osuus on pieni edustaen 4,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta, 2,9 prosenttia käyttökatteesta ja 5,0 prosenttia käyvistä arvoista. Merkittävä osa Pietarin liiketoimintojen riskeistä liittyy ruplan kurssimuutoksista konsernin tuloslaskelmaan kirjattaviin valuuttakurssieriin sekä taseeseen kirjattaviin muuntoeroihin.

Vuonna 2014 keskitymme edelleen perusasioihin: ostettujen kampusten integrointeihin, liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen ja operatiiviseen tehokkuuteen. Alkuvuoden aikana olemme päättäneet tehdä laajennusinvestoinnit Suomessa ja Virossa. Mikäli hyviä kohteita ilmaantuu, emme myöskään poissulje uusien kampuksien ostamista tiukkojen investointikriteereidemme puitteissa. Investoinnit pystymme rahoittamaan vieraalla ja nykyisellä omalla pääomalla sekä operatiivisella kassavirralla.”

Liitteenä Technopolis Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2014 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Keith Silverang
Toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.technopolis.fi

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 21:tä älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 500:lle yritykselle ja 39 000:lle työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.


Technopolis osavuosikatsaus_Q1_2014.pdf