Pörssitiedotteet

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015

TECHNOPOLIS OYJ           OSAVUOSIKATSAUS         7.5.2015 klo 8.00

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015

Kulukuri ja mittakaavaedut nostivat voimakkaasti käyttökatetta

– liikevaihto nousi 41,2 (39,7) milj. euroon, jossa kasvua 3,8 %
– käyttökate nousi 22,2 (20,6) milj. euroon, jossa kasvua 7,9 %
– taloudellinen vuokrausaste oli 93,8 (94,0) %
– tulos/osake oli 0,06 (0,07) euroa, joka sisältää käyvän arvon muutokset ja realisoitumattomat valuuttakurssivoitot
– operatiivinen tulos (EPRA) oli 12,7 (12,8) milj. euroa, jossa laskua 0,6 %
– osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA) oli 0,12 (0,12) euroa
– nettovarallisuus/osake (EPRA) oli 4,47 (4,84) euroa

Vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna Technopoliksen käyttökateprosentti nousi 51,9 %:sta 53,9 %:iin. Tulosta painoivat 1,2 milj. euron suuruiset Venäjän ruplan suojauskulut.

 

1-3/ 1-3/ 1-12/
Keskeiset tunnusluvut 2015 2014 2014
Liikevaihto, milj. euroa 41,2 39,7 161,7
Käyttökate, milj. euroa 22,2 20,6 87,2
Liikevoitto, milj. euroa 15,3 20,7 42,9
Tilikauden tulos, milj. euroa 9,2 11,5 -3,0
Tulos/osake, euroa 0,06 0,07 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,13 0,16 0,63
Omavaraisuusaste, % 37,7 40,1 38,5
Oma pääoma/osake, euroa 4,15 4,55 4,17

 

 

 

EPRA:n suositusten mukaiset 1-3/ 1-3/ 1-12/
keskeiset tunnusluvut 2015 2014 2014
Operatiivinen tulos, milj. euroa 12,7 12,8 55,9
Operatiivinen tulos/osake, euroa 0,12 0,12 0,53
Nettovarallisuus/osake, euroa 4,47 4,84 4,52
Nettovuokratuotto, % 7,8 7,2 7,5
Taloudellinen vuokrausaste, % 93,8 94,0 94,7

 
EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja eikä käyvän arvon muutoksia.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

”Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes oli operatiivisesti vahva. Liikevaihto kasvoi lähes 4 % vuodesta 2014, ja samaan aikaan käyttökate kasvoi lähes 8 %. Tämä osoittaa kustannustehokkuutemme jatkuvasti parantuvan.

Maltillinen kasvu johtuu vuoden 2014 aikana tehdystä onnistuneesta myyntityöstä sekä kasvuhankkeista. Viime vuonna otimme käyttöön Lõõtsa 8A:n Tallinnassa ja Pulkovo 2:n Pietarissa. Näiden rakennusten taloudellinen vuokrausaste on nyt lähes 100 %. Pulkovo 2:n täyttyminen on selvä merkki konseptimme vahvuudesta Pietarin toimistomarkkinoilla. Konsernin kokonaisvuokrausaste säilyi kaikin puolin hyvänä.

Olemme tietoisesti päättäneet turvata korkeat vuokrausasteet ja hyvän asiakastyytyväisyyden pitkällä aikavälillä Suomessa investoimalla kampustemme laatuun ja joustavuuteen. Tätä varten meillä on investointiohjelma, joka heikentää käypiä arvoja kotimaassa muutaman seuraavan vuoden ajan. Ensimmäisellä neljänneksellä sijoituskiinteistöjen käypä arvo laski 5,9 milj. euroon pääasiassa kotimaisten peruskorjausten ja tulevaisuuden modernisointivarausten vuoksi.

Olemme vuoden alussa keskittyneet asiakastyytyväisyyteen ja myyntityöhön. Ensimmäisen neljänneksen kyselytutkimustulosten mukaan asiakastyytyväisyys on tarkastelujakson aikana parantunut. Käsityksemme mukaan mittausjärjestelmämme on toimialamme parhaimmistoa.

Viime vuoden lopulla kokemamme valuuttakurssien muutoksista johtuneet ongelmat ovat vuoden 2015 aikana jonkin verran vähentyneet ruplan vahvistuessa. Helmikuun aikana olemme vähentäneet ruplariskiämme lyhentämällä yhtiön euromääräistä EBRD-lainaa 17 milj. eurolla. Lainaa on jäljellä enää 22 milj. euroa, joten transaktioriski ja vastuut ovat pienentyneet.

Myimme 40 %:n osuuden Kuopion liiketoimintayksiköstämme käyvän arvon mukaisella hinnalla kuopiolaiselle KPY Sijoitus Oy:lle. Kauppa tehtiin 2. huhtikuuta, ja se toi meille 50 milj. euroa rahavaroja sekä vahvan paikallisen yhteistyökumppanin. Voimme käyttää varat uusiin investointeihin tai nykyisten velkojen lyhentämiseen ja niiden korkokuluihin. Mielestämme Kuopion kauppa on osoitus kotimaan transaktiomarkkinoiden vilkastumisesta myös maakunnissa.

On vielä aikaista arvioida vuotta 2015, mutta kansainvälisten kampustemme vuokrausasteet ovat lähes 100 prosenttia ja kotimaassakin taloudelliset vuokrausasteet ovat hyvällä tasolla, joten meillä on erinomainen alku vuodelle.”

Liitteenä Technopolis Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Keith Silverang
Toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.technopolis.fi

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.


Technopoliksen osavuosikatsaus Q1_2015.pdf