Lehdistötiedotteet

TECHNOPOLIS ONLINE: PÄÄOMASIJOITUSTEN MÄÄRÄ SUOMESSA PYSYI VAKAANA TOISELLA VUOSIPUOLISKOLLA, VAIKKA KANSAINVÄLISTEN SIJOITUSTEN MÄÄRÄ PIENENI HUOMATTAVASTI

TECHNOPOLIS OYJ    LEHDISTÖTIEDOTE       3.8.2010          


TECHNOPOLIS ONLINE: PÄÄOMASIJOITUSTEN MÄÄRÄ SUOMESSA PYSYI VAKAANA TOISELLA   
VUOSIPUOLISKOLLA, VAIKKA KANSAINVÄLISTEN SIJOITUSTEN MÄÄRÄ PIENENI HUOMATTAVASTI

Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28 suomalaiseen yritykseen      
sijoitettiin 49,5 miljoonaa euroa                        

Technopolis Online on tänään julkaissut raportin suomalaisen          
pääomasijoitusmarkkinan tilasta vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Raportin 
mukaan 28 suomalaiseen yritykseen sijoitettiin 49,5 miljoonaa euroa riskirahaa. 
Verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen vuosipuoliskoon, sijoitusten kokonaisarvo  
laski 4,9 miljoonalla eurolla.                         

Muita keskeisiä havaintoja:                           
- Pääomasijoitusmarkkinan ongelmat Suomessa ovat myöhäisen vaiheen sijoitusten 
vähyydessä ja exit-markkinan heikkoudessa. Alkuvaiheen rahoitusta on riittävästi
tarjolla.                                    
  - 71 % pääomasta sijoitettiin ensimmäisten rahoituskierrosten yhteydessä  
  - Toisen kierroksen sijoitusten pääoman osuus laski 53 %:sta 18 %:iin    
  - Markkinassa ei tapahtunut yhtään myöhempien kierrosten sijoitusta     
  - Ei megaluokan sijoituskierroksia (>20MEUR)                
- Pääkaupunkiseudun yrityksiin sijoitettiin 64 % kaikista sijoituksista, sekä  
69 % pääomasta                                 
- Software-toimialan yritykset keräsivät eniten pääomasijoituksia, keräten   
vuoden ensimmäisellä puoliskolla 9 pääomasijoitusta, joiden kokonaisarvo oli 7,2
miljoonaa euroa. Kuitenkin sekä life science- että mobiiliyritykset keräsivät  
merkittävästi enemmän pääomaa, vaikka sijoituksia yrityksiin tulikin      
lukumäärällisesti vähemmän.                           
- Kansainvälisten pääomasijoittajien vähäinen osuus korkean teknologian     
yritysten rahoittamisessa on hälyttävää.                    
  - Kotimaisten pääomasijoittajien sijoitusten arvo kasvoi 15 % verrattuna 
vuodentakaiseen                                 
  - Kansainvälisten pääomasijoittajien Suomeen sijoittamien sijoitusten 
kokonaisarvo putosi peräti 35 % vuoden takaisesta.               
- Julki tulleiden sijoitusten perusteella, yhä harvempi bisnesenkeli osallistui 
rahoituskierroksiin, sijoittajien määrän pudotessa jopa 60 %. Bisnesenkeleiden 
sijoitusten kokonaisarvo samalla ajanjaksolla putosi vain 28 %.         

Positiivista:                                  
- Kansallisten sijoittajien aktivoituminen ja kierrosten keskimääräisen koon  
kasvaminen                                   
- Pääkaupunkiseudun yritysten houkuttelevuus, sekä kansallisille että      
kansainvälisille sijoituksille pysyi hyvänä                   
- Tilastojen valossa näyttää siltä, että aikaisen vaiheen rahoitusta on     
riittävästi tarjolla. Etenkin Veraventuren rooli kehityksessä on ollut tärkeä. 
- Suomessa on tarjolla mahtava hankevirta. Juuri nyt maassamme perustetaan   
paljon uusia kasvuyrityksiä, samanaikaisesti kun jo varttuneemmat yritykset ovat
alkaneet saamaan paljon huomiota ja menestystä kansainvälisesti (Rovio, Aava  
mobile jne.).                                  

Huolenaiheet:                                  
- Myöhemmän vaiheen sijoitusten puuttuminen - huolena on, että myöhäisen vaiheen
ongelmat leviävät myös alkuvaiheen rahoitukseen. Jos exit-markkinan heikko   
tilanne pitkittyy, tulee uusien rahastojen perustamisesta entistäkin vaikeampaa.
- Venture Capital-rahastojen varainhankinnan ongelmat - viimeaikaiset huonot  
tuotot ovat saaneet rahastosijoittajat varpailleen               
- Vaikka alkuvaiheen yritysten rahoitus on toiminut tilastojen valossa     
kiitettävästi, on mahdollista, että sijoittajien pienet piirit ja vähäinen   
kansainvälinen kilpailu parhaista sijoituksista on huonontanut yrittäjän asemaa 
neuvottelupöydässä.                               

Technopoliksen Kehityspalveluiden johtaja, Jukka Rauhala, kommentoi: ”Korkean  
teknologian pääomasijoitusten määrä Suomessa laski 10 %, sijoitusten      
kokonaisarvon laskiessa 20 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla, verrattaessa   
lukua viime vuoden vastaavaan. Pääosin lasku johtui siitä, että kansainväliset 
sijoittajat sijoittivat Suomeen 35 % vähemmän pääomaa kuin vuosi sitten.    
Muutamat sijoituskierrokset, kuten Footbalancen saama 7 miljoonan euron     
rahoitus, sekä Oncos Therapeuticsin saama 4 miljoonan euron rahoitus, kuitenkin 
osoittavat että myös suomalaiset yritykset voivat saada merkittäviä       
pääomasijoituksia kansainvälistymisensä tueksi jo varhaisessa vaiheessa. Juuri 
nyt Suomi tarvitsee rohkaisevia esimerkkejä - menestystarinoita - joiden avulla 
markkina herättää yhä enemmän kiinnostusta niin kansallisella, kuin myös    
kansainvälisellä tasolla. Asioiden todellinen tila on myönnettävä ja niiden   
eteen on yksinkertaisesti tehtävä enemmän töitä tulevaisuudessa. Toivottavasti 
näistä kahdesta yrityksestä on kasvamassa rohkaisevia esimerkkejä, joita    
markkina juuri nyt kipeästi tarvitsee.”                     

Neljännesraportin luvut perustuvat Technopolis Online palvelusta saatuun    
tietoon. Koko raportti löytyy osoitteesta www.technopolisonline.com       

Yhteydenotot                                  

Artur Surov, Projektipäällikkö, Technopolis Kehityspalvelut           
+358 41 501 0732 artur.surov@technopolis.fi                   

Technopolis                                   
Technopolis Oyj on tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen         
toimintaympäristöihin ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys. Sen       
palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut sekä nykyaikaiset 
toimitilat. Tällä hetkellä noin 16 000 ihmistä ja lähes 1 200 yritystä ja    
yhteisöä toimii Technopoliksen tiloissa Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä,  
Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla sekä       
Pietarissa. Technopolis Oyj on listattu Nasdaq OMX Helsinkiin.         

Technopolis Online                               
Technopolis Online on ainutlaatuinen sijoitustietokanta ja virtuaalinen     
matchmaking palvelu, joka tarjoaa kattavaa ja puolueetonta informaatiota    
suomalaisesta high-tech eko-systeemistä. Palvelu kattaa kaikki merkittävät   
high-tech toimialat, yritykset, sijoittajat, yliopistot ja päättäjät.      
Technopolis Online:n kansallinen analyytikkotiimi tarjoaa ajankohtaista,    
olennaista ja arvokasta tietoa.

technopolis online report – finnish venture capital market in h1 2010 eng.pdf