Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

TECHNOPOLIS OYJ                   PÖRSSITIEDOTE               2.2.2012 klo 16.45

Technopolis Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Saamamme tiedon mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Y-tunnus 0107638-1), Helsinki, Suomi, suora omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden kymmenesosan (10 %) osakekaupalla, joka tehtiin 2.2.2012. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen suora omistusosuus Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen on 6 372 725 osaketta ja 10,05 %.

Technopolis Oyj:n osakepääoma on 96 913 626 euroa jakautuen 63 385 044 osakkeeseen.

Technopolis Oyj

Keith Silverang
toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi