Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

TECHNOPOLIS OYJ                   PÖRSSITIEDOTE               26.8.2011 klo 12:50

Technopolis Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

 

Saamamme tiedon mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (Y-tunnus 0533297-9), Helsinki, Suomi, suora omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden viidesosan (20 %) osakekaupalla, joka tehtiin 25.8.2011. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman suora omistusosuus Technopoliksen osakkeista ja äänioikeuksista transaktion jälkeen on 12.834.529 osaketta ja 20,25 %.

Technopolis Oyj:n osakepääoma on 96.913.626 euroa jakautuen 63.385.044 osakkeeseen.

 

Technopolis Oyj

Keith Silverang
toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi