Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE           19.1.2011 klo 16.50

 

Technopolis Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

 

OP-Pohjola osuuskunnalta (Y-tunnus 0242522-1) saamamme tiedon mukaan OP-Pohjolan ja sen vaikutusvaltapiirissä olevien yhteisöjen sekä OP-Pohjolan tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu osuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut yhden kahdeskymmenesosan (5 %) osakekaupalla, joka tehtiin 18.1.2011. OP-Pohjola osuuskunnan epäsuora osuus Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä on 2.649.543 osaketta ja 4,180 %.

Osakkeiden omistajat ja heidän osuutensa osakepääomasta ja äänivallasta:

 

Osakkeet kpl Osuus osakepääomasta ja äänistä %
OP-Eläkesäätiö, 0201804-4 260 954 0,412 %
OP-Pohjola ryhmän Tutkimussäätiö, 0215251-8 150 000 0,237 %
OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, Y-tunnus 0743962-2
OP-Delta, 1102395-3 350 000 0,552 %
OP-Kiinteistö, 1921918-4 90 000 0,142 %
OP-Suomi Arvo, 1878493-1 800 000 1,262 %
OP-Suomi Pienyhtiöt, 1753300-6 998 589 1,575 %
YHTEENSÄ 2 649 543 4,180 %

 

Technopolis Oyj:n osakepääoma on 96.913.626,29 euroa jakautuen 63.385.044 osakkeeseen.

 

Technopolis Oyj

 

Keith Silverang
toimitusjohtaja
p. 040 566 7785
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi