Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

TECHNOPOLIS OYJ                  PÖRSSITIEDOTE               19.1.2011 klo 10.35

 

Technopolis Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

 

Saamamme tiedon mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (Y-tunnus 0533297-9), Helsinki, Suomi, suora omistusosuus Technopolis Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt kolme kahdeskymmenesosaa (15 %) osakekaupalla, joka tehtiin 18.1.2011. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman suora omistusosuus Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen on 10.279.371 osaketta ja 16,22 %.

 

Technopolis Oyj:n osakepääoma on 96.913.626 euroa jakautuen 63.385.044 osakkeeseen.

 

 

Technopolis Oyj

 

Keith Silverang

toimitusjohtaja

puh. 040 566 7785

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.technopolis.fi