Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

TECHNOPOLIS OYJ         PÖRSSITIEDOTE         13.3.2011 klo 11.15

 

Technopolis Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Yhtiön 13. maaliskuuta 2012 saaman tiedon mukaan BNP Investment Partnersin (rekisteröintinumero: 0882 221 433) hallinnoimien rahastojen omistusosuus on laskenut alle yhden kymmenesosan (10 %) 20. marraskuuta 2010 ja alle yhden viidesosan (5 %) 17. tammikuuta 2012.

BNP Investment Partnersin hallinnoimien rahastojen suora ja epäsuora osuus äänistä ja osakkeista oli 9. maaliskuuta 2012 yhteensä 2 653 086 osaketta ja 4,19 %. Epäsuora omistus oli yhteensä 70 717 osaketta, joka on 0,001 % osakkeista ja äänistä.

Technopolis Oyj:n osakepääoma on 96 913 626 euroa jakautuen 63 385 044 osakkeeseen.

 

Technopolis Oyj

 

Keith Silverang
toimitusjohtaja
p. 040 566 7785
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi