Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 28. toukokuuta 2015

TECHNOPOLIS OYJ          PÖRSSITIEDOTE        22.5. 2015 klo 8.00

Technopolis Oyj laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 28. toukokuuta 2015

Technopolis Oyj laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 28.5.2020, ja sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,750 prosenttia, joka maksetaan vuosittain. Joukkovelkakirjalaina voidaan lunastaa takaisin ennen sen erääntymistä.

Joukkovelkakirjalaina kiinnosti laajasti sijoittajia Euroopassa, ja laina oli ylimerkitty. Yli 60 sijoittajaa merkitsi lainaa. Joukkovelkakirjalainalle tullaan hakemaan listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Liikkeeseenlaskettavasta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään uudelleenrahoitukseen ja yleisiin rahoitustarpeisiin.

“Joukkovelkakirjalainamarkkina on tällä hetkellä vakaa ja tämä oli hyvä ja kustannustehokas mahdollisuus laajentaa velkarahoituksemme pohjaa sekä pidentää lainojemme maturiteettia”, sanoo toimitusjohtaja Keith Silverang.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank ja Pohjola Markets.

Lisätietoja:
Keith Silverang
toimitusjohtaja
puh.040 566 7785

Huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.