Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj: Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

TECHNOPOLIS OYJ         PÖRSSITIEDOTE         1.2.2012 klo 9.00

 

Technopolis Oyj: Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Technopolis Oyj:n yhtiökokouksen 30.3.2011 perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 27.3.2012 kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallitusten jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.

Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2012 on julkistettu. Jos palkkiota ei voida maksaa yhtiön osakkeilla, se maksetaan kokonaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1.200 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 600 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Teija Andersen,
Carl-Johan Granvik
Pertti Huuskonen,
Pekka Korhonen,
Matti Pennanen ja
Timo Ritakallio.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.technopolis.fi.

Technopolis Oyj

Keith Silverang
toimitusjohtaja
Puh. 040 566 7785

Lisätietoja:

Pertti Huuskonen
hallituksen puheenjohtaja
Puh. 0400 680 816

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi