Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE; MERKINTÄSITOUMUSTEN VASTAANOTTAMINEN ALKAA 17.5.2010

TECHNOPOLIS OYJ         PÖRSSITIEDOTE 17.5.2010 klo 9.30

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR
INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR IN
ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY
APPLICABLE LAW. 

TECHNOPOLIS OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA INSTITUTIONAALISILLE
SIJOITTAJILLE; MERKINTÄSITOUMUSTEN VASTAANOTTAMINEN ALKAA 17.5.2010 

Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt ryhtyä vastaanottamaan
merkintäsitoumuksia liittyen Yhtiön suunnittelemaan suunnattuun osakeantiin.
Osakeannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan rajoitetulle joukolle suomalaisia ja
kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään
5.700.000 uutta osaketta. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 9,9 prosenttia
Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä välittömästi
ennen osakeantia. Osakeanti aiotaan toteuttaa Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen
26.3.2009 Yhtiön hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. 

Osakeannille on painava taloudellinen syy, koska sen tarkoituksena on vahvistaa
Yhtiön pääomarakennetta, rahoittaa Yhtiön investointisuunnitelman mukaisia
investointeja ja tukea Yhtiön kasvua. 

Osakeanti toteutetaan niin kutsutussa nopeutetussa tarjousmenettelyssä
(book-building), jossa institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä
merkintäsitoumuksia uusista osakkeista. Tarjousmenettely alkaa tänään 17.5.2010
klo 10.00 ja päättyy viimeistään 19.5.2010 klo 15.00, jonka jälkeen Yhtiön
hallitus tekee lopullisen päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja tarjottavien
osakkeiden määrästä ja hinnasta. Tarjousmenettely voidaan keskeyttää
ylimerkintätilanteessa aikaisintaan 18.5.2010 klo 15.00. 

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat Varma, Ilmarinen ja BNP Paribas ovat
antaneet etukäteisen sitoumuksen book-building prosessissa käytettävin
tavanomaisin ehdoin tarjoutua merkitsemään yli 50 prosenttia osakeannissa
tarjottavista osakkeista. 

Uudet osakkeet tuottavat haltijoilleen osakkeenomistajien oikeudet, mukaan
lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakama täysi osinko sen jälkeen, kun
osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon,
arviolta 24.5.2010. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n pörssilistalla yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 25.5.2010. 

Osakeannin järjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj, Corporate Finance.

Oulu 17.5.2010

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Keith Silverang, p. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE SHARES IN THE UNITED STATES OR
IN ANY OTHER JURISDICTION. THE SHARES MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES
WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. TECHNOPOLIS PLC DOES NOT INTEND TO REGISTER
ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC
OFFERING OF SHARES IN THE UNITED STATES.