Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen maksuton suunnattu osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ                  PÖRSSITIEDOTE                      27.3.2013  klo 11.45

Technopolis Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen maksuton suunnattu osakeanti

Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt 27.3.2013 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön osakepalkkiojärjestelmän 2010-2012 mukaisten palkkioiden maksamista varten (”Osakeanti”).

Osakeannissa annetaan osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille vastikkeetta 69 379 Yhtiön uutta osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakeannissa palkkionsaajina on 24 Yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Annettavat osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ja kirjata osakkeiden saajien arvo-osuustileille 2.4.2013 ja ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalle 3.4.2013.

Yhtiön yhtiökokous päätti 26.3.2009 osakepalkkiojärjestelmästä 2010–2012. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakeannille on siten erityisen painava taloudellinen syy. Päätös omien osakkeiden luovuttamisesta suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2012 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Technopolis Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Keith Silverang
toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785

Outi Raekivi
Lakiasiainjohtaja
puh. 050 303 9393

Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 23 000 ihmistä ja lähes 1 400 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 107,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 55,8 miljoonaa euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi