Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj:n vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 on julkaistu

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2012 klo 19.40

Technopolis Oyj:n vuosikertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 on julkaistu

 

Technopolis Oyj on julkaissut suomen- ja englanninkielellä vuosikertomuksen 2011, joka sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja ympäristövastuuraportin vuodelta 2011. Nämä löytyvät myös pörssitiedotteen liitteinä ja yhtiön internet-sivuilta: www.technopolis.fi

Yhtiö ei julkaise vuosikertomustaan painettuna. Tulostettu vuosikertomus on tilattavissa sähköpostilla osoitteesta info@technopolis.fi tai puhelimitse 046 712 0000.

Yhtiön vuoden 2011 aikana julkaisemat pörssitiedotteet ovat saatavilla osoitteesta: https://www.technopolis.fi/sijoittajille/porssitiedotteet

Technopolis Oyj

Keith Silverang
toimitusjohtaja
Puh. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

Liitteet:
Ymparistovastuuraportti 2011.pdf
Technopolis Vuosikertomus 2011.pdf
Selvitys hallinto- ja ohjausjarjestelmasta 2011.pdf