Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2013 klo 15:30

Technopolis Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Technopolis Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 1.11.2013 klo 14.00 alkaen osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli I), Espoo.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksua vastaan seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 45 500 000 kappaletta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet annetaan yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti).

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Espoo 1.11.2013
Technopolis Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, p. 040 566 7785
Carl-Johan Granvik, hallituksen puheenjohtaja, p. 050 1698

Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 26 000 ihmistä ja lähes 1 400 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Liettuassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 107,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 55,8 miljoonaa euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi