Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Technopolis Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.11.2007 klo 14.00
alkaen Technopoliksen Smarthousen auditoriossa, Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 13.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 30,79 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 29.3.2007 antamaa valtuutusta
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.12.2010 asti.


Oulu 29.11.2007

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. (08) 551 3213 tai 0400 680 816

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi