Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS REKISTERÖITY

Technopolis Oyj:n suunnattua osakeantia koskeva osakepääoman korotus
3.177.200,00 euroa vastaten 1.880.000 uutta osaketta on tänään merkitty
kaupparekisteriin. 

Yhtiön rekisteröity täysin maksettu osakepääoma on korotuksen jälkeen
74.541.676,69 euroa ja se jakaantuu 44.107.501 osakkeeseen. 

Osakepääoman korotusta vastaavat uudet osakkeet kirjataan niiden sijoittajien,
joiden suunnatussa osakeannissa antamat merkinnät yhtiö on hyväksynyt,
arvo-osuustileille tänään ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen
Pörssi Helsingin pörssilistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta
14.11.2007. 

Oulu 13.11.2007

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi