Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS OYJ TARKENTAA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄÄN

TECHNOPOLIS OYJ    PÖRSSITIEDOTE       26.3.2009 klo 12.45 

TECHNOPOLIS OYJ TARKENTAA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄÄN 
 
Technopolis Oyj toistaa tilinpäätöstiedotteessaan 29.1.2009 antamansa arviot
liikevaihdon ja käyttökatteen kasvusta kuluvalle vuodelle, 5-8 %:a
edellisvuoteen nähden. Yhtiö kuitenkin arvioi markkinatilanteen huonontuneen
alkuvuoden kuluessa merkittävästi, mikä lisää kuluvaa vuotta koskevien
taloudellisten arvioiden epävarmuutta. 

Yhtiön johto arvioi, että on merkittävä riski siitä, että taloudellinen
vuokrausaste alenee vuonna 2010, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti yhtiön
liikevaihdon ja käyttökatteen kehitykseen vuonna 2010. Yhtiö ei ole aikaisemmin
esittänyt arvioita vuoden 2010 osalta. 

Edellä mainitut arviot esitetään yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti
Huuskosen ja yhtiön toimitusjohtaja Keith Silverangin toimesta tänään kello
13.00 alkavassa Technopolis Oyj:n yhtiökokouksessa. Yhtiökokousesitykset ovat
yhtiökokouksen päätyttyä saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteesta
www.technopolis.fi/sijoittajille/varsinainen_yhtiokokous_2009. 

Oulussa 26.3.2009

Technopolis Oyj

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
p. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi