Pörssitiedotteet

Technopolis Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen maksuton suunnattu osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ                  PÖRSSITIEDOTE                      27.4.2012  klo 8.30

Technopolis Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen maksuton suunnattu osakeanti

Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt 26.4.2012 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön osakepalkkiojärjestelmän 2010-2012 mukaisten palkkioiden maksamista varten (”Osakeanti”).

Osakeannissa annetaan osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille vastikkeetta 81 347 Yhtiön uutta osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakeannissa palkkionsaajina on 18 Yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Annettavat osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ja kirjata osakkeiden saajien arvo-osuustileille 30.4.2012 ja ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalle 2.5.2012.

Yhtiön yhtiökokous päätti 26.3.2009 osakepalkkiojärjestelmästä 2010-2012. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakeannille on siten erityisen painava taloudellinen syy. Päätös omien osakkeiden luovuttamisesta suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2012 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Technopolis Oyj
Keith Silverang
toimitusjohtaja
p. 040 566 7785

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi