Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS SOLMINUT ESISOPIMUKSEN INNOPOLI II:N OSTAMISESTA

Teknologiayritysten toimintaympäristöihin erikoistunut Technopolis Oyj on
solminut esisopimuksen Espoon kaupungin, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran
ja Sitran kanssa Kiinteistö Oy Innopoli II:n koko osakekannan ostamisesta. 

Kiinteistö Oy Innopoli II koostuu 20.625 kerrosneliömetrin suuruisesta
rakennuksesta ja yhtiön omistamasta 4,1 hehtaarin suuruisesta tontista Espoon
Otaniemessä. Kiinteistö on valmistunut vuonna 2002 ja siinä toimii noin 90
teknologia-alan yritystä. 

Kauppahinta on esisopimuksen mukaan 54,2 miljoonaa euroa, jota hintaa
tarkistetaan Kiinteistö Oy Innopoli II:n nettovelka-aseman perusteella.
Kauppahinnasta noin 20 % maksetaan Technopolis Oyj:n uusilla osakkeilla ja
loput rahana. Lopullinen kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa elokuussa
2007. 

Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää muun muassa, että Technopolis Oyj:n
tekemissä ja teettämissä due diligence -selvityksissä tai muutoin ei ole
ilmennyt sellaisia olennaisia seikkoja, jotka estäisivät kaupan toteuttamisen
ja, että lopullinen kauppakirja solmitaan 31.8.2007 mennessä. 


Oulu 21.6.2007

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816 tai (08) 551 3213

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi