Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS SOLMI URAKKASOPIMUKSEN PIETARISSA

TECHNOPOLIS OYJ        PÖRSSITIEDOTE          27.6.2008 klo 9.20

TECHNOPOLIS SOLMI URAKKASOPIMUKSEN PIETARISSA

Technopolis Oyj on solminut urakkasopimuksen Pulkovon teknologiakeskuksen
ensimmäisestä vaiheesta Pietariin. Uusi teknologiakeskus sijoittuu Pulkovon
lentokentän välittömään läheisyyteen Technopoliksen tytäryhtiön Technopolis St.
Petersburg LCC:n omistamalle tontille. Ensimmäisen vaiheen
kokonaisvastuulliseksi urakoitsijaksi valitiin Venäläinen STEP Construction.
Urakka sisältää hankkeen toteutuksen edellyttämien rakennustöiden lisäksi lupa-
ja toteutussuunnittelun. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 50 milj.
euroa ja bruttoala noin 24.100 neliömetriä. Pulkovon teknologiakeskuksen
ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan keväällä 2010. 

Oulu 27.6.2008

TECHNOPOLIS OYJ
Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, puh. (08) 551 3211 tai 0400 680 816

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi