Pörssitiedotteet

TECHNOPOLIS SOLMINUT ESISOPIMUKSEN KUOPION TEKNOLOGIAKESKUS TEKNIA OY:N OSTAMISESTA

Huipputekniikan toimintaympäristöihin erikoistunut Technopolis Oyj on solminut
esisopimuksen Kuopion kaupungin kanssa Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n
ostamisesta. Kaupan kohteena on 99,8 % Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n
osakkeista. 

Kauppahinta on 18,1 milj. euroa Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n 30.9.2007
nettovelka-aseman perusteella. Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n nettovelat
olivat 30.9.2007 49,2 milj. euroa. Mikäli nettovelka-asema muuttuu ennen kaupan
toteuttamista, kauppahintaa muutetaan vastaavasti. Kauppahinta maksetaan
rahana. 

Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää mm., että Kuopion kaupunginvaltuusto
hyväksyy esisopimuksessa tarkoitetun osakekaupan, että kaupunginhallitus
hyväksyy lopullisen kauppakirjan ja että Technopoliksen teettämissä due
diligence -tarkastuksissa tai muutoin ei ilmene sellaisia olennaisia seikkoja,
jotka estäisivät kaupan toteuttamisen. Kuopion kaupunginvaltuusto käsittelee
asiaa kokouksessaan 19.11.2007. Osapuolten tarkoituksena on toteuttaa kauppa
viimeistään helmikuussa 2008. 

Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy koostuu kolmesta ajanmukaisesta
kiinteistöyhtiöstä, joissa on yhteensä 47.860 vuokrattavaa neliötä. Teknian
tiloissa toimii 148 yritystä tai yhteisöä ja noin 2.500 työntekijää. Suurimmat
asiakkaat ovat Ark Therapeutics Oy, Honeywell Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu,
TeliaSonera Finland Oyj ja TietoEnator Oyj. Niiden yhteenlaskettu osuus
tiloista on 37 %. Teknian tilojen nettovuokratuotto syyskuun lopun tilanteessa
oli 7,9 %. 

Teknia-konsernin liikevaihto oli vuonna 2006 5,7 milj. euroa ja käyttökate 2,5
milj. euroa. Saatujen tietojen mukaan vuonna 2007 konsernin liikevaihdon
ennustetaan olevan 7,2 milj. euroa ja käyttökatteen 3,4 milj. euroa. Saatujen
tietojen mukaan konsernin vuodelle 2008 budjetoitu liikevaihto on 7,4 milj.
euroa ja käyttökate 4,4 milj. euroa. 

Technopolis Oyj on yritysten lukumäärällä mitattuna Euroopan suurimpia
teknologiakeskuksia. Konserni on Suomen suurin teknologiayritysten
toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö, jonka palvelukokonaisuudessa
yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut nykyaikaisiin toimitiloihin.
Technopoliksella on toiminnassa tai rakenteilla toimintaympäristöjä Espoossa,
Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla
sekä Pietarissa. 

Oulu 5.11.2007

TECHNOPOLIS OYJ


Pertti Huuskonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pertti Huuskonen, p. 0400 680 816 tai (08) 551 3213

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi