Lehdistötiedotteet

TECHNOPOLIS TOTEUTTAA JYVÄSKYLÄÄN UUDENLAISEN TEKNOLOGIAKESKUKSEN

Keskus yhdistää tehokkaasti korkeakoulut ja yritykset
Arkkitehtuurikilpailun voitti Arkkitehtitoimisto SARC Oy

Jyväskylän keskustaan nousee lähivuosina kokonaan uudenlainen teknologiakeskus.
Technopolis Oyj:n toteuttamasta keskuksesta rakennetaan
teknologialiiketoiminnan keskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuiset olosuhteet
yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yritysten väliselle yhteistyölle. 

Korkeakoskenlahden alueelle sijoittuva keskus otti merkittävän askeleen
eteenpäin, kun sen suunnittelua koskeva arkkitehtuurikilpailu ratkesi.
Kilpailun voittajaksi nousi helsinkiläinen Arkkitehtitoimisto SARC Oy. 

Jyväskylän kaupungin, yliopiston, SAFA:n ja Technopoliksen edustajista
koostunut yksimielinen palkintolautakunta kiitteli voittanutta ehdotusta
dynaamiseksi ja positiivisen aggressiiviseksi. Lautakunnan mielestä
suunnitelmassa esitetty tiivis rakennuskimppu luo alueelle ja koko hankkeelle
vahvaa identiteettiä. 

"Uusi teknologiakeskus sijoittuu aivan Jyväskylän keskustaan järven rannalle.
Paikka on kaupunkikuvan kannalta hyvin vaativa. Arkkitehtuurikilpailun avulla
löysimme kuitenkin hienon ratkaisun", toteaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku
Andersson. 

Andersson kuvailee teknologiakeskusta Jyväskylän tulevaisuusnäkymien kannalta
merkittäväksi hankkeeksi, johon kaupunki kohdistaa erittäin suuria odotuksia. 

Uusia yhteistyömalleja

Technopoliksen johtajan Jukka Akselinin mukaan teknologiakeskus luo kokonaan
uusia käytännön yhteistyömalleja koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten välille.
Lisäksi keskukseen tulee muun muassa yhteisiä kohtauspaikkoja ja muita tiloja,
jotka omalta osaltaan edistävät osapuolten välistä vuorovaikutusta. 

"Tavoitteemme on, että tästä muodostuu keskittymä, joka pystyy vahvasti ja
uusilla tavoilla tukemaan asiakkaidensa kasvua ja menestymistä", hän toteaa. 

Teknologiakeskukseen sijoittuu muun muassa Jyväskylän yliopiston
taloustieteiden tiedekunta ja täydennyskoulutuskeskus, Jyväskylän
ammattikorkeakoulun toimintoja sekä suuri joukko yrityksiä. Lisäksi
suunnitelmissa on, että keskukseen siirtyy yritysten kasvua ja
kansainvälistymistä edistäviä palveluntarjoajia. 

Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja Erkki Tuunanen korostaa
teknologiakeskuksen tehostavan merkittävällä tavalla Keski-Suomen alueellista
innovaatiojärjestelmää. Tuomalla koulutuksensa ja tutkimuksensa entistä
lähemmäs yrityksiä parantaa yliopisto myös toimintansa vaikuttavuutta. 

Teknologiakeskuksen ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa näillä näkymin
vuonna 2009. Asiakkaiden käyttöön se tulee keväällä 2010. Täysin valmiina
teknologiakeskus on noin 40 000 neliön suuruinen. Ensimmäisen rakennusvaiheen
koko on 12 000-14 000 neliömetriä. 


Lisätiedot 

Technopolis Oyj,
johtaja Jukka Akselin, 040 504 1401


Technopolis Oyj on yritysten lukumäärällä mitattuna Euroopan suurimpia
teknologiakeskuksia. Konserni on Suomen suurin teknologiayritysten
toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö, jonka palvelukokonaisuudessa
yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut nykyaikaisiin toimitiloihin.
Technopoliksella on toiminnassa tai rakenteilla teknologiakeskuksia Espoossa,
Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla
sekä Pietarissa.