Lehdistötiedotteet

TECHNOPOLIS VAHVISTAA VENÄJÄN-LIIKETOIMINTAA EDISTÄVIÄ PALVELUJAAN

Lappeenrannan kaupungin vetovoimaohjelma käyntiin
    
Technopolis Oyj vahvistaa Venäjän-liiketoimintaa edistävien palvelujensa
tarjontaa. Se on vastikään alkanut toteuttaa Lappeenrannan vetovoimaohjelmaa.
Ohjelmassa on Venäjän-liiketoimintaa harjoittavien yritysten palveleminen
tärkeässä osassa. 
    
Technopoliksen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen korostaa, että yhtiö on jo
jonkin aikaa tavoitellut palvelujensa vankempaa ulottamista Venäjän
markkinoille. Yksi keino tähän on kehittää sen toimintoja aivan rajan pinnassa
Lappeenrannassa.”Lappeenrannasta on muodostunut vilkas Venäjän-kaupan
keskittymä, joka vetää puoleensa niin itään suuntaavia länsimaisia kuin
länsimarkkinoille tähyäviä venäläisiä yrityksiä. Muun muassa näitä yrityksiä me
haluamme nyt palvella entistä paremmin”, toimitusjohtaja Huuskonen sanoo. 
    
Vetovoimaohjelmalla kolme painopistettä
    
Venäjän-liiketoiminta on keskeisessä osassa Lappeenrannan vetovoimaohjelmassa,
jota Technopolis on ryhtynyt toteuttamaan yhdessä Lappeenrannan kaupungin
kanssa. Muita ohjelman painopistealoja ovat metsäteollisuus ja hajautettu
energiantuotanto. Vuoden 2010 loppuun asti kestävä ohjelma pyrkii parantamaan
Lappeenrannan alueen menestystä kilpailussa yrityksistä, sijoituksista ja
osaajista. 
    
Vetovoimaohjelman yhtenä päämääränä on muodostaa Lappeenrantaan yrityksiä ja
muita yhteisöjä palveleva Venäjän-liiketoiminnan keskus. Se tarjoaisi
asiakkailleen liiketoiminnan kehitystä, koulutusta, kasvu- ja
markkinointiohjelmia sekä sijoittumispalveluja niin Lappeenrannasta kuin
Venäjästäkin kiinnostuneille. 
    
Metsäteollisuuden osalta ohjelma pyrkii vahvistamaan Lappeenrantaa alan
kansainvälisenä pääkaupunkina. Hajautetussa energiantuotannossa sen tavoitteena
on tukea alueen kasvua alan tutkimuksen ja tuotannon merkittävänä
osaamiskeskittymänä. Tähän liittyen ohjelma pyrkii synnyttämään Lappeenrantaan
uutta energiantuotannon tutkimusta ja tuotekehitystä sekä laitteiden ja
palvelujen tuotantoa. 
    
Teknologiakeskus valmisteilla Lappeenrannan ydinkeskustaan
    
Technopoliksen uusi teknologiakeskus on valmisteilla Lappeenrannan
ydinkeskustaan. Ensimmäinen vaihe on viisikerroksinen ja sen pinta-ala on 3.150
kerrosneliömetriä. Kohteen markkinointi on edennyt suotuisasti ja yritysten
kiinnostus on ollut varsin vahvaa. Tiloista on vuokrattu jo miltei puolet
yhdelletoista yritykselle. Hankkeen rakentamisen käynnistävä investointipäätös
arvioidaan tehtävän viimeistään alkukesän aikana. 
    
Marjut Hannelin eläkkeelle
    
Technopoliksen Lappeenrannan-yksikön johtaja ja Technopolis Kareltekin
toimitusjohtaja Marjut Hannelin jää eläkkeelle tämän vuoden loppuun mennessä.
Kareltekin toimitusjohtajana Hannelin on ehtinyt toimia kaksikymmentä vuotta.
Hänen seuraajansa etsintä on käynnistetty. 
    
    
Lisätiedot
    
Technopolis Oyj,
toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, 0400 680 816
Lappeenrannan-yksikön johtaja Marjut Hannelin, 0400 556 653
    
    
    
Technopolis Oyj on yritysten lukumäärällä mitattuna Euroopan suurimpia
teknologiakeskuksia. Se on myös Suomen suurin teknologiayritysten
toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö, jonka tarjoamassa
palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut nykyaikaisiin
toimitiloihin. Technopolis toimii Espoossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa,
Oulussa, Tampereella ja Vantaalla sekä Pietarissa. Yhtiön teknologiakeskuksissa
työskentelee noin 12.000 ihmistä ja noin 930 yritystä. Yhtiön osake on
noteerattu Pohjoismaisen Pörssin keskisuurten yritysten listalla.