Lehdistötiedotteet

Uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja viisi uutta LEED-kohdetta

TECHNOPOLIS OYJ      LEHDISTÖTIEDOTE      22.8.2013          klo 10.15

Uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja viisi uutta LEED-kohdetta

Technopolis on päivittänyt vuosille 2011 – 2015 asettamansa ympäristöstrategian lisäämällä siihen kestävän kehityksen tavoitteita ja ulottamalla sen vuoteen 2016 saakka. Yhtiö on saavuttanut vuonna 2013 myös viisi uutta LEED-sertifikaattia, joista kolme on myönnetty olemassa oleville kohteille.

Ympäristöstrategiamme päätavoitteet ovat energian kulutuksen vähentäminen 10%:lla, veden kulutuksen vähentäminen 8%:lla ja CO2-päästöjen vähentäminen 20%:lla. Technopolis asetti vuonna 2012 uudet tavoitteet jätehuollolle: kaatopaikkajätteen määrän vähentäminen 10%:lla ja vähintään 60%:n hyötykäyttöasteen saavuttaminen. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana olemme onnistuneet vähentämään rakennustemme energian kulutusta 1,3%:lla ja vedenkulutusta 16,3%:lla vertailuvuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan nähden. CO2 päästöt ovat laskeneet 57,4%:lla seurauksena Suomessa käyttöön otetusta vihreästä sähköstä. Jätteen hyötykäyttöaste vuoden 2012 lopussa oli konsernissa 58% ja Suomessa 70%. Lisätyt ja vuonna 2013 hyväksytyt kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät muun muassa vähintään 75% lajitteluasteen saavuttamisen uudisrakennushankkeissa ja mittavissa remonteissa, osallistumisen GRESB-vastuullisuusvertailuun ja vastuullisuusraportoinnin ulottaminen GRI:n lisäksi myös EPRA (European Real Estate Association) suosituksiin.

Yhtiöllä on viisitoista LEED- rekisteröityä kohdetta ja se on äskettäin saavuttanut kolme sertifikaattia olemassa oleviin kiinteistöihin tarkoitettua LEED Existing Buildings (EB): Operations & Maintenance -järjestelmää käyttäen. Innopoli 2 Espoossa ja Elekroniikkatie 6 Oulussa saavuttivat kultatason ja Innova 1 Jyväskylässä hopeatason sertifikaatin. Olemassa olevien kohteiden menestymisen LEED-luokituksessa takaa korkealaatuinen kiinteistön ylläpitotoiminta. LEED EB – luokitusjärjestelmä auttaa hallitsemaan kiinteistön ympäristövaikutuksia ja käyttökustannuksia. Saavuttaakseen sertifikaatin rakennuksen tulee täyttää mm. säädetyt energia- ja vesitehokkuutta, hankintoja, jätehuoltoa sekä kiinteistön ylläpitoa koskevat ympäristövaatimukset.

Lue lisää Technopoliksen vastuullisuudesta ja LEED-kohteista.

Lisätietoa:
Virve Valonen, ympäristö- & yhteiskuntavastuupäällikkö
Puh. 050 467 6014
virve.valonen@technopolis.fi

Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 23 000 ihmistä ja lähes 1 400 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Liettuassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 107,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 55,8 miljoonaa euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi