Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2011

Yhtiökokouksessa pidetyt esitykset
Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen materiaalit

Nähtävillä olevat asiakirjat:Esityslista

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2010 sisältää:
– Hallituksen toimintakertomus
– Tilinpäätös
– Tilintarkastuskertomus
Kohta 9: Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
Kohta 11: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
Kohta 12: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
Kohta 13: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Kohta 14. Hallituksen tarkastusvaliiokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
Kohta 15. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
Kohta 16. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi
Kohta 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee toimittaa tästä kirjallinen vaatimus yhtiön hallitukselle osoitteeseen Technopolis Oyj/hallitus, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki 15.2.2011 mennessä.

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2011 pöytäkirja
Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2011 pöytäkirja

Liitteet:

Liite 3: Yhtiökokouskutsu Kaleva Liitteet 4 ja 5: Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus (hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus vuosikertomuksessa sivulta 35 alkaen)

Liitteet 6-13: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle(tässä linkissä yhtenä tiedostona)

Liite 6: Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Liite 7: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
Liite 8: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
Liite 9: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Liite 10: Hallituksen tarkastusvaliiokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
Liite 11: Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
Liite 12: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi
Liite 13: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta