Lehdistötiedotteet

VESIOSAAMISEN KESKUKSEN TOTEUTTAMINEN OULUUN ETENEE

Vesiosaamiseen erikoistuneen tutkimuskeskittymä CEWICin toteuttaminen Ouluun
otti merkittävän harppauksen eteenpäin, kun Oulun kaupunginhallitus osoitti sen
rahoittamiseen kaupungin varoja yhteensä 750 000 euroa tämän ja kolmen
seuraavan vuoden ajaksi. Lisäksi hankkeelle on haettu rahoitusta Euroopan
aluekehitysrahastolta, tutkimuslaitoksilta sekä yrityksiltä. Kaikkiaan sen
kustannusarvio on noin 3,6 miljoonaa euroa. 

CEWIC-hankkeen (Centre of Excellence in Water Industry Clusters) tavoitteena on
muodostaa korkeatasoinen veden ja jäteveden käsittelyyn erikoistunut
tutkimuskeskittymä. Sen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ohjaavat
vesialan markkinat ja yritysten tarpeet. CEWICiin on sitoutunut mukaan
parikymmentä yritystä sekä useita tutkimus- ja koulutuslaitoksia eri puolelta
Suomea. CEWIC toimii avoimena verkostona, johon kaikki alan suomalaiset
toimijat voivat liittyä. 

Tutkimuskeskittymän toiminta aloitetaan ja vakiinnutetaan kolmevuotisella
hankkeella, jossa ovat mukana Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto,
Oulun kaupunki, Technopolis sekä muita yrityksiä. Myöhemmin keskus hankkii itse
tarvitsemansa voimavarat ja rahoituksen. CEWIC sijoittuu Technopoliksen
Laanilan-teknologiakeskukseen Ouluun. 

Hanke liittyy vuonna 2004 hyväksyttyyn ja vuonna 2007 uusittuun
ympäristöliiketoiminnan kehittämistä koskevaan laajaan
yhteistoimintasopimukseen. Vesiosaamisella on Oulussa myös vankka pohja, sillä
Kemiran Oulun-tutkimuskeskus on jo pitkään toteuttanut huippuluokan
vesikemikaalien tutkimusta. 

Technopoliksen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen pitää CEWICiä erinomaisena
osoituksena yksityisen ja julkisen sektorin tuloksekkaasta yhteistyöstä.
Samalla se on mainio esimerkki ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteisistä
hankkeista. Huuskonen muistuttaa myös, että vesiosaamisesta voi muodostua Oulun
seudulle erittäin merkittävä toimiala. "Vesiosaamiselle ja sen pohjalta
kehitetyille tuotteille on valtavat markkinat maailmalla ja niiden kysyntä
kasvaa jatkuvasti", toteaa Huuskonen. 

Oululaisen vesiliiketoiminnan painopistealueita ovat teollisuuden tuoreveteen,
prosessien vesikiertoon, jäteveden puhdistukseen ja yhdyskuntien vesihuoltoon
liittyvät kokonaisratkaisut. 

CEWIC on osaamiskeskusohjelman ympäristöteknologiaklusterin kärkihanke, jonka
on valmistellut Technopolis Oyj. Osaamiskeskusohjelmaa koordinoi Oulun seudulla
Oulu Innovation Oy. 

Lisätiedot

Technopolis Oyj,
ohjelmajohtaja Eero Huttunen, p. 050 3207245