Lehdistötiedotteet

Vuoden 2013 investoinnit siivittivät Technopoliksen ripeään kasvuun

TECHNOPOLIS OYJ                  LEHDISTÖTIEDOTE                  7.5.2014 klo 8:05

Vuoden 2013 investoinnit siivittivät Technopoliksen ripeään kasvuun

Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen EPRA:n (European Public Real Estate Association) mukainen operatiivinen tulos nousi 8,0 miljoonasta eurosta 12,8 miljoonaan euroon. Vuoteen 2013 verrattuna nousua kertyi 56,0 prosenttia. Osakekohtainen operatiivinen tulos nousi 0,10 eurosta 0,12 euroon. Liikevaihto nousi 29,7 miljoonasta eurosta 39,7 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi 33,5 prosenttia vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Käyttökate kasvoi 47 prosenttia 14,0 miljoonasta eurosta 20,6 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:
“Viime vuoden lopulla toteutettujen investointien jälkeen oli selvää, että Technopolis tulee saavuttamaan vuonna 2014 merkittävän liikevaihdon ja käyttökatteen kasvun. Kuluvan vuoden menestyksen kannalta ovat yritysostojen integroinnit, suuremman mittakaavan hyödyntäminen ja liiketoiminnan tehostaminen keskeisessä roolissa.”

Yhtiö saa huomattavaa mittakaavaetua skaalautuvasta ketjukonseptistaan. Liikevaihto on kasvanut selkeästi hallintokuluja nopeammin ja näkyy käyttökatemarginaalin kasvuna.

Sijoittajat ovat huolestuneita Ukrainan kriisistä ja sen vaikutuksista Venäjän talouteen. Silverang korostaa Technopoliksen kiinteistösalkun olevan hyvin hajautettu ja sen suora osuus Venäjällä on hyvin rajallinen.

”Venäjän liiketoimintojen suhteellinen osuus on pieni edustaen 4,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta, 2,9 prosenttia käyttökatteesta ja 5,0 prosenttia käyvistä arvoista. Suurin osa Pietarin liiketoimintojen riskeistä liittyy ruplan kurssimuutoksista taseeseen kirjattaviin muuntoeroihin,” sanoo Silverang. ”Venäjällä me emme ole läsnä muualla kuin Pietarissa eikä meillä ole aikomuksia laajentua siellä muualle. Me näemme Pietarin osana meidän Baltic Rim -kampusten ketjua.”

Silverangin mukaan vuonna 2014 yhtiössä on keskitytty ja tullaan keskittymään ensisijaisesti perusasioihin.

“Keskitymme ostettujen kampusten integrointeihin, liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen ja operatiiviseen tehokkuuteen”, sanoo Silverang. ”Mikäli hyviä kohteita ilmaantuu, emme myöskään poissulje uusien kampuksien ostamista tiukkojen investointikriteereidemme puitteissa. Investoinnit pystymme rahoittamaan vieraalla ja nykyisellä omalla pääomalla sekä operatiivisella kassavirralla.”

Technopolis suhtautuu luottavaisesti arvioonsa vuoden 2014 kasvuennusteesta. Se arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 27–32 prosenttia ja käyttökatteen 35–40 prosenttia.

Technopolis Oyj

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
Puh. 040 566 7785

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 21 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 500 yritykselle ja 39 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin.