Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2009

Kutsu Technopolis Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nähtävillä olevat asiakirjat

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 pöytäkirja

Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liite 6: Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
Liite 7: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
Liite 8: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
Liite 9: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Liite 10: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
Liite 11: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
Liite 12: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Liite 13: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Liite 14: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Liite 15: Hallituksen muutettu ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Liite 16: Hallituksen ehdotus osakepalkkiojärjestelmän 2010-2012 käyttöönottamisesta