Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2010

Kutsu Technopolis Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Esityslista

Ehdotus yhtiöjärjestykseksi

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2010 pöytäkirja

Liitteet:
Liiteet 3a ja 3b: Yhtiökokouskutsu Kaleva ja Helsingin Sanomat
Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5: Tilintarkastuskertomus
Liiteet 6 – 12 (tässä linkissä yhtenä tiedostona):
Liite 6: Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä
Liite 7: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä
Liite 8: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä
Liite 9: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Liite 10: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä
Liite 11: Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
Liite 12: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta