Lehdistötiedotteet

Yle ja Technopolis yhteistyöhön Tohlopin alueen kehittämiseksi

TECHNOPOLIS OYJ         LEHDISTÖTIEDOTE         21.3.2012 klo 11.00

Yle ja Technopolis yhteistyöhön Tohlopin alueen kehittämiseksi

Yle ja Technopolis ovat solmineet aiesopimuksen Ylen Tampereen Tohlopin alueen kehittämiseksi. Kesäkuun loppuun mennessä yhtiöt selvittävät, millä ehdoilla Technopolis voisi ostaa, osa-omistaa tai operoida Ylen Tohlopin alueen kiinteistöjä. Yhtiöt selvittävät myös, mitä edellytyksiä niillä ja muilla media-alan toimijoilla on luoda Tohlopin alueelle media-alan osaamiskeskus, Mediapolis.

”Haluamme avata uuden sivun suomalaisen media-alan kehityksessä. Julkisen palvelun tehtävä on toimia koko luovan toimialan veturina. Yle rakentaa Tohloppiin edistyksellisen HD-toimintaympäristön ja fiktiivisen tuotannon keskuksen, jonka yhteydessä haluamme kehittää luovien alojen toimintaedellytyksiä yhdessä Technopoliksen kanssa. Mediapolis-hankkeen myötä toivomme saavamme Ylen lähettyville sellaista luovuutta ja uutta osaamista, jota Yle ei itse voi hankkia. Tästä hyötyvät kaikki”, tiivistää johtaja Ismo Silvo Ylestä.

”Ylellä on ylimääräistä tilaa, josta luopuminen vapauttaa voimavaroja Ylen päätehtävään, sisällön tuottamiseen. Samalla edistetään Ylen kykyä vastata joustavasti muuttuvan toimintaympäristön synnyttämiin muutostarpeisiin”, Silvo jatkaa.

Tohloppi on toiminut Ylen Tampereen ja Pirkanmaan keskuksena jo vuodesta 1972. Alue ei nykyisellään vastaa yritysten ja niiden henkilöstön tarpeita houkuttelevana media-alan keskuksena, mutta tulevaisuuden visiossa se nähdään dynaamisena ja kasvavana yritys- ja koulutuskeskittymänä, jolle ei löydy ainakaan Suomesta vertailukohtaa. Alue on myös tärkeä tamperelaiselle identiteetille ja Tampereen kaupunki on vahvasti mukana kehittämässä aluetta.

”Pikku Kakkonen on yhtä tamperelainen kuin mustamakkara. Ylen merkitys Tampereelle on paljon enemmän kuin vain työpaikat. Se on osaltaan luonut vuosikymmenten ajan Tampereen identiteettiä ja vetovoimaisuutta. Ylen Tohlopin uudistumisen myötä mahdollisuudet ja merkitys vain kasvavat”, kertoo johtaja Kari Kankaala Tampereen kaupungilta.

”Ylen ympärille syntyvällä Mediapoliksella on hyvät lähtökohdat menestyä. Yle toimii alueen ankkurina, attraktorina ja dynamona. Uudistuva ja avautuva Yle on myös mahdollinen alusta ja yhteistyökumppani sinne sijoittuville yrityksille innovoida yhdessä. Alan oppilaitoksille tai niiden osille uusi mediakampus on myös houkutteleva vaihtoehto”, innostuu Kankaala.

“Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tarjoaa tutkintokoulutusta ja erilaisia yrityskoulutuksia sekä tekee työelämää tukevia tutkimus- ja kehittämishankkeita. On tärkeää, että kaikilla opiskelijoilla on hyvä tuntuma työelämään opiskelun aikana. Tätä tavoitetta vasten Mediapolis toimintaympäristönä kiinnostaa TAMKin kulttuurialan sijoittumispaikkana”, täydentää ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen.

”Mediakeskittymän rakentaminen Ylen ympärille on ainutlaatuinen mahdollisuus. Pirkanmaalta löytyy toimialan huippuosaamista, mutta tällä hetkellä se on hajaantuneena useaan eri osoitteeseen. Toimijoiden kokoaminen Ylen ympärille luo kriittisen massan ja tuo siten synergiaetuja kaikille toimijoille”, kertoo Technopoliksen Satu Eskelinen projektista.

”Mediapolikseen sopivia yrityksiä voi löytyä esimerkiksi peliteollisuudesta, mainos- ja mediatoiminnoista, tuotantoyhtiöistä, viestintäyhtiöistä, tapahtumajärjestäjistä, ICT-alan toimijoista, suunnittelutoimistoista, oppilaitoksista ja startup-yritystoiminnasta.”

Viime vuosina Technopolis on tehnyt läheisesti yhteistyötä julkisen sektorin kanssa: Tampereella Finnmedi-kampus on keskittynyt terveydenhuoltoon ja Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulu koulutussektoriin. Mahdollinen Mediapolis-yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa vahvistaa edelleen julkisen sektorin osuutta Technopoliksen asiakaskunnassa, mikä on yksi yhtiön strategisista tavoitteista.

”Technopolis oli rakentamassa Suomen tietointensiivistä yhteiskuntaa. Nyt olemme rakentamassa ja mahdollistamassa muidenkin alojen kasvua luomalla toimivia liiketoimintaympäristöjä, joissa asiakkaiden on helppo ja vaivaton toimia. Tohlopissa keskitymme media-alaan, mutta muutkin toimijat ovat toki tervetulleita”, avaa Satu Eskelinen ajatteluaan.

Lisätietoja:
Satu Eskelinen, johtaja, Technopolis
s-posti: satu.eskelinen@technopolis.fi, puh. 050 655 70

Ismo Silvo, johtaja, Yle
s-posti: ismo.silvo@yle.fi, puh 040 505 1924

Minna Tiihonen, päällikkö, Tuotantotalo Tampere, Yle
s-posti: minna.tiihonen@yle.fi, puh. 0400 846 889

Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys. Sen keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää modernit liiketoimintaa tukevat palvelut nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille tarpeiden mukaan muunneltavat liiketoimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 20 000 ihmistä ja lähes 1 300 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 92,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 47,5 miljoonaa euroa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.

Yle on suomalaisten omistama mediayhtiö, joka rahoitetaan tv-kotitalouksilta kerättävillä tv-maksuilla. Ylellä on laissa säädettyjä julkisen palvelun tehtäviä. Yle tekee ohjelmia ja tuottaa palveluja suomeksi, ruotsiksi sekä mm. saameksi, romaniksi ja viittomakielellä. Ylen monipuolinen ohjelmatarjonta tv:ssä, radiossa ja verkossa on kaikkien suomalaisten saatavilla varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Ylen pääomistaja on Suomen valtio. Ylellä on 3100 työntekijää eri puolilla Suomea.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi