Lehdistötiedotteet

Ympäristöstrategia ohjaa Technopoliksen kestävää kehitystä 2011-2015

TECHNOPOLIS OYJ         LEHDISTÖTIEDOTE         29.3.2011 klo 11.10

 

Ympäristöstrategia ohjaa Technopoliksen kestävää kehitystä 2011-2015

 

Vuoden 2009 lopussa käynnistetyn Green Technopolis –kehitysprojektin tuloksena laaditussa ympäristöstrategiassa on asetettu seuraavat ympäristötavoitteet vuosille 2011 -2015: hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 20 %:lla, energian kulutuksen vähentäminen 10 %:lla, veden kulutuksen vähentäminen 8 %:lla sekä jätehuollon tehostaminen.

Lisäksi kiinteistöjen ympäristösuorituskyvyn vertailemiseen on valittu LEED ympäristöluokitusjärjestelmä. Technopoliksen omille toimistoille haetaan WWF:n Green Office- merkki ja Technopoliksen konseptia sekä palveluita kehitetään tämän mukaisesti. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointia puolestaan tullaan kehittämään GRI:n (Global reporting Initiative) mukaisesti.

Ympäristöstrategia ohjaa yhtiön vihreiden toimenpiteiden ja investointien suunnittelua, toimeenpanoa ja seurantaa. Se pyrkii vastaamaan eri sidosryhmien ja lainsäädännön vaatimuksiin tulevaisuudessa, motivoi työntekijöitä ja viestii Technopoliksen sitoutumisesta ympäristövastuullisuuteen.

Technopolis panostaa jatkossa aktiivisesti ympäristöstrategiaan liittyvien vihreiden toimenpiteiden toteuttamiseen. ”Esimerkiksi Jyväskylässä kokeilemme energiapaalutusta tänä keväänä aloitetussa Innova toimitalon 2. vaiheessa ja olemme tilanneet energiakatselmuksia olemassa olevaan kiinteistökantaan sekä liittyneet toimitilojen energiatehokkuussopimukseen.” toteaa Technopoliksen kehitys- ja ympäristöpäällikkö Virve Riihonen.

 

Technopolis Oyj

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
p. 040 566 7785

Kari Kokkonen
Kiinteistöjohtaja
p. 040 534 6629

Virve Riihonen
Kiinteistötoiminnot, kehitys- ja ympäristöpäällikkö
p. 050 467 6014

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi