Vihreät hankkeet ja jäsenyydet

Kansainvälinen ympäristöluokitusjärjestelmä LEED

Technopolis on sitoutunut käyttämään kohteidensa ekotehokkuuden kehittämiseen ja vertailuun kansainvälisesti tunnettua LEED-ympäristöluokitusjärjestelmää. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on amerikkalainen kiinteistöjen ympäristöjalanjälkeä tarkasteleva sertifiointijärjestelmä. Järjestelmän on laatinut U.S. Green Building Council (USGBC).

LEED-sertifioidut rakennukset saavuttavat jonkin neljästä luokitustasosta: sertifioitu, hopea, kulta ja platina. Sertifikaatti tarjoaa riippumattoman, kolmannen osapuolen vahvistuksen sille, että rakennus on suunniteltu ja toteutettu tehokkaaksi viidellä terveellisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä mittaavalla osa-alueella: kestävä maankäyttö, tehokas veden käyttö, energiankulutus ja ilmastovaikutukset, materiaalien käyttö ja resurssit sekä sisäilman laatu.

Technopoliksella on 16 LEED-luokituksen saavuttanutta hanketta ja muut tavoittelevat luokitusta parhaillaan. LEED Core & Shell tarkastelee uudisrakennushankkeen suunnittelun ja rakentamisen ekologisuutta ja LEED EB: Operations & Maintenance olemassa olevan kohteen käytön ja ylläpidon ekotehokkuutta. Ympäristöluokitusten tulokset kertovat Technopoliksen kiinteistöjen erinomaisesta ympäristösuorituskyvystä.

LEED levels

LEED-luokituksen saaaneita kohteita ovat:

 • Pulkovo 2, Pietari: LEED Core & Shell, kulta

 • Ruoholahti 2, Helsinki: LEED Core & Shell, kulta

 • Vantaa 5B (F): LEED Core & Shell, kulta

 • Vantaa 6G: LEED Core & Shell, kulta

 • Viestikatu 7BC, Kuopio: LEED Core & Shell, kulta

 • Yliopistonrinne 2, Tampere: LEED Core & Shell, kulta

 • Elektroniikkatie 4, Oulu: LEED EB: O&M, kulta

 • Elektroniikkatie 6, Oulu: LEED EB: O&M, kulta

 • Elektroniikkatie 8 Smarthouse, Oulu: LEED EB: O&M, kulta

 • Innopoli 2, Espoo: LEED EB: O&M, kulta

 • Innopoli 3, Espoo: LEED EB: O&M, kulta
 • Kontinkangas, Oulu: LEED EB: O&M, kulta

 • Ruoholahti 1, Helsinki: LEED EB: O&M, kulta

 • Vantaa kampus: LEED EB: O&M, kulta

 • Vilna Ozas, Alfa: LEED EB: O&M, kulta

 • Vilna Ozas, Beta: LEED EB: O&M, kulta

 • Vilna Ozas, Gama: LEED EB: O&M, kulta

 • Vilna Ozas, Delta: LEED Core & Shell, kulta

 • Yliopistonrinne 1, Tampere: LEED EB: O&M, kulta

 • Yliopistonrinne 3-4, Tampere: LEED Core & Shell, kulta

 • Peltola 1, Oulu: LEED EB: O&M, kulta

 • Peltola 2, Oulu LEED EB: O&M, kulta

 • Peltola 3, Oulu LEED EB: O&M, kulta

 • Lõõtsa 5, Tallinna LEED Core & Shell, kulta

Toimitilojen energiansäästösopimus (TETS) ja energiatehokkuuden johtaminen

ETS_logo_144p

Suomen energiatehokkuussopimusjärjestelmä täydentyi 2.2.2011 Toimitilojen toimenpideohjelmalla. Ohjelman ovat kehittäneet työ- ja elinkeinoministeriö, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä Motiva yhteistyössä alan usean keskeisen toimijan kanssa.

Kaikki sopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot raportoivat kiinteistöjensä energian kulutus- ja säästötavoitteet sopimuskaudella: tavoite on 6 %:n säästö vuoden 2016 loppuun mennessä. Technopolis liittyi sopimukseen vuoden 2011 alussa ja raportoi vuosittain kohteidensa energian kulutuksen ja säästötoimenpiteet.

Technopoliksella on käytössään Suomen kiinteistöjä koskeva energiatehokkuussuunnitelma, joka on asetettu vuosille 2012–2015. Technopoliksella on energiatehokkuusdirektiivin mukainen sekä Toimitilojen energiansäästösopimusta tukeva yrityksen energiakatselmus, joka tukee kohdekatselmuksia.

 

Vihreä sähkö ja kaukokylmä

Technopolis tarjoaa asiakkailleen 100 % uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä kaikilla Suomen kampuksilla.

Vihreä sähkö hankitaan kaikille Technopoliksen Suomen kampuksille Oulun Sähkönmyynniltä, Kuopion Energialta sekä Vantaan Energialta. Sähkön alkuperä on todennettu myös kolmannen osapuolen Inspecta Oy:n toimesta.

Kaukokylmää  hyödynnetään Suomessa Ruoholahden ja Norjassa Oslon kampuksilla. Technopolis tutkii kaukokylmän lisäämistä kampuksilleen mahdollisuuksien mukaan.

Sähköajoneuvojen latauspisteet ja vihreä liikkuminen

Technopolis kannustaa asiakkaitansa käyttämään vähäpäästöisiä ajoneuvoja tai kevyen liikenteen kulkuvälineitä. Uudisrakennushankkeet pyritään sijoittamaan hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle.

Technopoliksen kampuksilla on kokeiltu sähköajoneuvojen latauspisteitä muun muassa Tampereen Yliopistonrinteellä ja Tallinnan Technopolis Ülemistessä. Latauspisteet on tarkoitettu hybridi- ja sähköautoille. Latauspisteet ovat jatkoa aiemmin pääkaupunkiseudulla toteutetulle pilottihankkeelle, johon Technopolis osallistui sähköautokokeilulla Vantaan Aviapoliksen kampuksellaan. Latauspisteitä lisätään kampuksille vaiheistetusti ja uusia pisteitä asennetaan 2015 Suomen kampuksille.

Pulkovon kampuksella Venäjällä on ollut käytössä toimistokampuksen ja keskustan välillä sukkuloiva bussi työntekijöitä varten. Olemassa olevien kampusten pyöräpaikkojen ja henkilöstön suihkutilojen määrää on suunnitelmallisesti kehitetty kansainvälisten LEED -luokitusten myötä. Tämän lisäksi Technopolis on teettänyt omille toimistoilleen pääkaupunkiseudulla työmatkustussuunnitelmat yhdessä Helsingin seudun liikenteen kanssa. Työmatkustussuunnitelmien avulla pyritään kehittämään työntekijöiden älykästä ja ekologista liikkumista. Suunnitelmien tuloksena kohteissa on käytössä julkisen liikenteen aikataulunäyttöjä ja pysäkkikarttoja. Technopolis kannustaa asiakkaitaan vihreään liikkumiseen ja työhyvinvointiin myös esimerkillään: Technopolis osallistuu vuosittain Suomi pyöräilee -kampanjan järjestämään Kilometrikisaan.

Vihreä hankintaohje

Technopoliksen Suomen ja Viron kohteissa käytössä olevan vihreän hankintaohjeen tavoitteet ovat:
– Energy Star -merkityn tai muun korkean energiamerkinnän saavuttaneen tieto- ja viestintätekniikan käyttö;
– ympäristöohjelmien tai -suunnitelmien edellyttäminen konesaleilta;
– ympäristö- tai laatuohjelmien edellyttäminen siivous-, kiinteistöhuolto- ja ravintolakumppaneilta;
– ympäristöystävällisten tuotteiden ja menetelmien hyödyntämisen edellyttäminen kumppaneilta;
– sekajätteen vähentäminen 10%:lla;
– jätteiden hyötykäyttöasteen nostaminen vähintään 60%:iin;
– 100 % PEFC-, FSC- tai Blue Angel -sertifioidun paperin käyttö omissa toimistoissa ja myynti asiakkaille; ja
– vastuullisuusstrategiassa asetettujen energiatehokkuus- ja vedensäästötavoitteiden edellyttäminen kiinteistöissä tehtäviltä remonteilta ja ajanmukaistamistoimenpiteiltä.

Kaikissa Technopoliksen kohteissa yhtiön omien ja vuokraamien työsuhdeautojen CO2-päästöille on asetettu rajaksi 150 g/km:lta. Technopolis harkitsee tiukentavansa päästörajoitusta tulevaisuudessa EU:n päästörajatavoitteiden suuntaisesti.

Vihreät jäsenyydet

 

Technopolis Oyj on Finnish Green Building Councilin jäsen. FIGBC on yhdistys, joka kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. FIGBC:n toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.

Olemme Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n jäsen. RAKLI:n tavoitteena on toimia kiinteistö- ja rakentamisalan kehityksen käynnistäjänä ja toimijoiden verkottajana. RAKLI:n missiona on tuottaa hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävää rakennettua ympäristöä.