Hallinnointi

Yritys

Hallinnointi

Technopoliksen osakkeiden listaus Helsingin pörssissä päättyi maaliskuussa 2019 Kildare Partnersin tehtyä julkisen ostotarjouksen Technopoliksen osakkeista syksyllä 2018. Technopolis on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuosilta 2009–2018.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Technopoliksen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattuja pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys sisältää kuvauksen yhtiön hallinnoinnista sekä sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.

Aiemmat selvitykset