Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallinnointi

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Sami Laine, KTM, syntynyt 1971, toimitusjohtaja. Hän on toiminut konsernissa toukokuusta 2017 alkaen. Laine on toiminut aiemmin Technopoliksen talousjohtajana ja tilapäisenä toimitusjohtajana, suomalaisen kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö Renor Oy:n talousjohtajana sekä rahoituspäällikkönä Oriola-KD Oyj:ssä, Etteplan Oyj:ssä ja Sato Oyj:ssä.

Karri Hautanen, KTM, syntynyt 1975, markkinoinnista, viestinnästä sekä asiakaskokemuksesta vastaava johtaja. Toiminut konsernissa vuodesta 2008. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Hewlett-Packardilla kv- liiketoiminnan kehittämistehtävissä sekä Racon Business Development Oy:ssa osakkaana ja liikkeenjohdon konsulttina.

Kari Kokkonen, DI, syntynyt 1963, kiinteistö­toimintojen johtaja. Hän on toiminut konsernissa vuodesta 2008 lähtien. Aiem­min hän on ollut osakkaana ja konsulttina Saraco D & M Oy:n palveluksessa sekä kehitystehtävissä ja vaativissa rakennushankkeissa NCC:llä.

Heli Matero, YTM, MBA, syntynyt 1966, talousjohtaja. Hän on toiminut konsernissa syyskuusta 2013 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt taloushallinnon johtotehtävissä PKC Group Oyj:ssä, Sasken Finland Oy:ssä, Osuuskauppa Arinassa ja Procomp Solutions Oy:ssä sekä toimitusjohtajana Tilitoimisto T. Myllynen Oy:ssä.

Niko Pulli, VTM, MBA, syntynyt 1973, palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja. Hän on toiminut konsernissa vuodesta 2015 lähtien. Aiem­min hän on työskennellyt Corbel Oy:n palveluksessa kansainvälisista asiakkaista vastaavana johtajana ja osakkaana sekä Citycon Oyj:llä kehitysjohtajan ja portfoliojohtajan tehtävissä.

Outi Raekivi, OTK, eMBA, KJs, syntynyt 1968, lakiasiainjohtaja. Hän on toiminut konsernissa vuodesta 2011 alkaen ja vastaa lakiasioiden lisäksi konsernin henkilöstöasioista. Aiemmin hän on toiminut Citycon Oyj:n lakiasiainjohtajana sekä Nordea-konsernin kiinteistötoiminnoissa useissa eri juridiikan tehtävissä. Hän on Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunnan, Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan ja RAKLI ry:n hallituksen jäsen.

Kuvia toimitusjohtajasta ja johtoryhmästä

Toimitusjohtaja

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista sekä asettaa vuosittain toimitusjohtajalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Toimitusjohtajan tulee osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden määräysten sekä hallituksen ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä sekä vastaa sisäisen valvonnan käytännön järjestelyistä. Toimitusjohtaja huolehtii myös hallituksen vahvistaman investointipolitiikan puitteissa tekemien päätösten täytäntöönpanosta sekä yhtiön muun varallisuuden hoidosta hallituksen kulloinkin vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuutuksella ja hänen tulee raportoida hallitukselle kaikista yhtiön tai sen toiminnan kannalta merkittävistä asioista.

Johtoryhmä

Yhtiössä on toimitusjohtajaa avustava johtoryhmä, jonka jäsenet hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä valmistelee tarvittavat päätösesitykset hallitukselle yhtiön strategiasta, kehittämisestä ja investoinneista sekä toimeenpanee tehdyt päätökset asianmukaisesti organisaatiossa. Johtoryhmässä käsitellään myös mm. yhtiön henkilöstöpolitiikkaan ja tiedottamiseen liittyviä kysymyksiä.

Viimeksi päivitetty 13.8.2020