Hallinnointi

Sijoittajille

Hallinnointi

Technopolis Oyj:n hallinto ja päätöksenteko perustuu Suomen lainsäädäntöön ja sen tytäryhtiöiden osalta kunkin toimintamaan lainsäädäntöön, konsernin emoyhtiön Technopolis Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin sekä näitä täydentävään, yhtiön laatimaan päätöksentekoelinten työjärjestykseen. Technopoliksessa toimintaa ohjaavat myös yhtiön eettiset toimintaperiaatteet sekä sisäiset poli­tiikat ja ohjeet. Technopolis Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin pörssi) ja yhtiö noudattaa julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevaa EU-sääntelyä, Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa hallinnointikoodia 2015. Yhtiö ei ole poikennut hallinnointikoodin suosituksista. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Technopoliksen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattuja pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys sisältää kuvauksen yhtiön hallinnoinnista sekä sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Aiemmat selvitykset

Viimeksi päivitetty 27.2.2019