Hallituksen jäsenet

Toimikautena, joka on alkanut 7.11.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy tilikautena 2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen kuuluvat alla olevat henkilöt.

Hallituksen näkemyksen mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta he eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, mikä heijastaa sitä, että Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. omistaa enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, sekä meneillään olevaa prosessia, jolla Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. on hankkimassa kaikkia yhtiön liikkeeseen laskemia ja ulkona olevia osakkeita.

Paul Patel

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien, syntynyt 1969. Paul Patel on Kildare Partnerin perustajajäsen, toimii Curzon Advisersin toimitusjohtajana ja on vastuussa Kildare European Partners I:n ja Kildare European Partners II:n varainhoidosta ja realisointitoimista. Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa yli 12 vuoden ajan Lone Star -rahastoilla / Hudson Advisorsilla lukuisissa eri johtotehtävissä.

Sen jälkeen, kun Patel lopetti uransa Lone Starilla vuonna 2008, hän avusti Kildare Partnersin hallituksen puheenjohtajaa Ellis Shortia eri sijoitusmahdollisuuksien arvioinnissa Iso-Britanniassa sekä hoiti yhdysvaltalaista korkeatuottoista salkkua omaan lukuunsa ennen Curzonin perustamista vuonna 2013.

Patelilla on Bachelor of Arts -tason tutkinto Claremont McKenna -korkeakoulusta (USA) ja MBA-tutkinto Chicagon yliopistosta (USA).

Sebastian Woitas

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien, syntynyt 1978. Sebastian Woitas toimii Curzon Advisersin toimitusjohtajana ja keskittyy pääasiallisesti varojen hallinnointiin ja myyntiin Saksassa, Ruotsissa ja Alankomaissa.

Ennen aloittamistaan Curzonilla vuonna 2015 Woitas toimi GE Capital Real Estate Saksan Asset Management -yksikön johtajana, lukuisissa johtotehtävissä Jones Lang LaSallella sekä myös Bilfinger & Bergerillä ja Deutsche Bankissa.

Woitaksella on maisterin tutkinto kiinteistönhallinnasta brittiläisestä Reading-yliopistosta ja saksalaisesta Wuppertalin yliopistosta ja taloustieteiden ja rakennustekniikan tutkinto saksalaisesta Leipzigin ammattikorkeakoulusta. Hän on myös Royal Institution of Chartered Surveyorsin (MRICS) jäsen.

Louis Paletta

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien, syntynyt 1957. Louis Paletta on Kildare Partnersin perustajaosakas ja operatiivinen johtaja. Ennen Kildaren perustamista vuonna 2013 hän työskenteli 20 vuotta Lone Star -rahastoissa ja sen edeltäjissä, joissa hän toimi eri tehtävissä, kuten Senior Managing Director -positiossa Investor Relations -yksikössä, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja Closing and Financing -yksikön johtajana.

Ennen Lone Staria Paletta toimi Internal Audit -yksikön johtajana Brazos Asset Management, Inc.:llä sekä Senior Audit Manager -positiossa American Savings Bankissa sekä eri tehtävissä Deloitte & Touche, LLP:llä.

Palettalla on Bachelor of Business Administration -tutkinto kirjanpidosta Texas A&M -yliopistosta (USA).

Davy Toussaint

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien, syntynyt 1986. Davy Toussaint toimii johtajana Kildare Holdings Luxembourg S.à r.l.:ssa ja on vastuussa Kildaren Luxemburgin toimiston valvonnasta.

Hän on työskennellyt trustialalla ja finanssisektorilla Luxemburgissa usean vuoden ajan ennen kuin hän aloitti Kildare Partnersilla vuonna 2015. Uransa aikana hän on työskennellyt johtotehtävissä muun muassa kiinteistö-, öljy- ja kaasu-, tietoliikenne-, viihde- ja pääomasijoitusalalla toimivissa yhtiöissä.

Toussaintilla on tutkinto kirjanpidosta, rahoituksesta ja johtamisesta.

Henri Guelff

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien, syntynyt 1978. Henri Guelff toimii johtajana Kildare Holdings Luxembourg S.à r.l.:ssa ja toimii aktiivisesti kirjanpito- ja rahoitusfunktioissa Kildaren Luxemburgin toimistolla.

Ennen siirtymistään Kildare Partnersille vuonna 2016 Guelff oli hankkinut laajan kokemuksen toimiessaan eri positioissa tilintarkastus-, veroneuvonta- ja pankkialalla sekä arvopaperistamis- ja holding-yhtiöissä Luxemburgissa yli 16 vuoden ajan. Hänellä on ollut useita johtotehtäviä kiinteistö- ja pääomasijoituksiin keskittyneiden yritysten hallituksissa.

Guelffilla on tutkinto kirjanpidosta, rahoituksesta ja johtamisesta.

Hallituksen tehtävät

Technopoliksen hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toiminnassaan aina edistää yhtiön etua sekä noudattaa lakia, viranomaismääräyksiä ja yhteiskunnan normeja. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. päättää yhtiön strategiasta ja merkittävistä organisaatioratkaisuista, vahvistaa budjetti ja ohjeet, joiden mukaan Technopoliksen riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään, päättää toimialan puitteissa Technopoliksen toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista ja laajakantoisista asioista, nimittää toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkka- ja muista eduistaan, päät­tää avainhenkilöiden seuraajasuunnitelmasta, merkittävistä investoinneista ja omaisuuden myynneistä, tehdä voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle sekä seurata yhtiön taloutta ja riskiasemaa. Hallitus arvioi vuosittain omaa työtään ja sen tuloksellisuutta.

Jäsenten valitseminen ja toimikausi

Technopoliksen hallituksen kokoonpanon tulee vastata toimialan ja markkinatilanteen asettamia vaatimuksia. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Technopoliksen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistelee nimitystoimikunta. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen osakeomistus

Viimeksi päivitetty 11.1.2019